Studiegids

nl en

Data Mining

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Data mining probeert interessante patronen uit grote hoeveelheden data te halen. In dit college wordt eerst een aantal basisbegrippen uit de statistiek behandeld en daarna wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Onderliggende principes van data mining algoritmen en hun toepassing: gegevens vergaren, visualisatie, data analyse en onzekerheid.

  • Data mining: algoritmen, modellen en patronen, scorings functies, zoek- en optimalisatiemethoden, beschrijvend modelleren, classificatie, regressie.

  • Data mining problemen uit de praktijk.

  • Programmeeropdrachten maken deel uit van het college.

Leerdoelen

Inzicht krijgen in het data mining proces en het in staat zijn om data mining algoritmen en tools toe te passen.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Schriftelijk tentamen.

Toetsing en Weging

Het eindcijfer wordt bepaald door drie componenten:

  • een meerkeuze-eindtentamen (70% van het cijfer).

  • een individuele praktijkopdracht in de vorm van een machine learning-wedstrijd (15% van het cijfer). Het cijfer voor de opdracht wordt bepaald op basis van het succes van de student in de competitie, waarbij deelname leidt tot minimaal een 6.

  • een individuele praktijkopdracht (15% van het cijfer) met behulp van het RapidMiner-platform.

Om te slagen voor het vak dienen alle drie de onderdelen minimaal een 5 te hebben behaald en dient het gewogen gemiddelde minimaal een 5,5 te zijn. Op verzoek kunnen beoordeelde onderdelen van vorig jaar worden meegenomen naar dit jaar. Er wordt pas een cijfer in uSis geregistreerd als alle drie de onderdelen met minimaal een 5 zijn afgerond. Voor elk onderdeel is er een reguliere herkansingsmogelijkheid.

Literatuurlijst

  • Data Mining. Practical Machine Learning Tools and Techniques (Third Edition), Morgan Kaufmann, January 2011, ISBN 978-0-12-374856-0.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Onderwijscoördinator LIACS bachelors

Opmerkingen

Niet van toepassing.