Studiegids

nl en

Anthropological Research in Practice

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is open voor de volgende categorieën van studenten:

  • Bachelor CAOS,

  • Bachelor Heritage and Society (Archeologie)

  • Pre-Master’s CAOS (expliciet toegelaten tot deze cursus)

N.B. Dit vak moet met goed gevolg worden afgelegd om deel te kunnen nemen aan de tweedejaarsvakken Fieldwork NL, Research Preparation, and Multivariate Analysis.

Voertaal

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd aan alle studenten. Eerstejaars bachelorstudenten van CAOS hebben de voorkeurstaal voor werkgroepen gekozen bij de aanmelding voor de opleiding. Pre-master en minor studenten volgen de Engelstalige werkgroepen. Tentamens worden afgelegd in de taal waarin de werkgroepen zijn gevolgd.

Beschrijving

Deze cursus laat studenten kennis maken met antropologische onderzoeksmethoden en biedt (a) een introductie in discussies over methodologie, en (b) ervaring met technieken van antropologisch onderzoek. De cursus richt zich op het opdoen van praktische kennis van dataverzameling in de sociale wetenschappen en op het contextualiseren van wetenschappelijk onderzoek binnen specifieke wetenschappelijke benaderingen. Studenten leren onderzoeksvragen te formuleren, specifieke methodes toe te passen om data te verzamelen, data te analyseren en kritisch te kijken naar de relatie tussen data en kennis.

Leerdoelen

Tijdens deze cursus zul je:

  • Basiskennis opdoen in wetenschapsfilosofie en deze kennis leren toepassen in sociaalwetenschappelijk onderzoek.

  • Vaardigheden ontwikkelen om een antropologisch onderzoek uit te voeren.

  • Kennismaken met de belangrijkste methoden die worden gebruikt in sociaalwetenschappelijk onderzoek (waaronder participerende observatie, kwalitatieve interviews, en enquêtes).

  • Begrijpen, toepassen en kritisch reflecteren op de relatie tussen onderzoeksvragen, methoden, analyse en kennisproductie.

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Toetsing

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden tentamen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden in uSis

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Brightspace

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Studiemateriaal

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Contact

Dr. Natashe Lemos Dekker Dr. M. de Wilde