Studiegids

nl en

Voortgangstoets

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Verplicht voor alle Geneeskunde studenten van jaar 1 bachelor tot en met jaar 3 master.

Beschrijving

De voortgangstoets (VGT) is een adaptieve, digitale toets, die de medische kennis en toepassing daarvan in brede zin toetst. Alle studenten geneeskunde nemen deel en elke student krijgt een individuele toets aangeboden op het eigen niveau. Tijdens de toetsafname wordt steeds een nieuwe vraag uit de bank getrokken die nauw aansluit bij het kennisniveau van de student.

Er wordt van de studenten verwacht dat zij een degelijke analyse maken van hun toetsresultaat en feedback daarbij en deze analyse opnemen in het E-portfolio.

Leerdoelen

Behouden en vergroten van kennis noodzakelijk om als basisarts te kunnen werken.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.

Onderwijsvorm

De VGT heeft geen eigen onderwijs: al het onderwijs gegeven in de opleiding Geneeskunde kan beschouwd worden als onderwijs ten behoeve van kennisopbouw.

Toetsing en weging

De norm

De norm voor de voortgangstoets wordt landelijk na afloop van de toets per meetmoment vastgesteld. Het is een relatieve norm bepaald door de score van de studenten binnen elk meetmoment.

Geldigheidsduur

Het voortgangstentamen is twee jaar geldig. Bij studieonderbreking of promotietraject bepaalt de Examencommissie wanneer een VGT gemaakt moet worden en op welk niveau een voldoende behaald moet worden.

Hoe telt de voortgangstoets mee?

De wijze waarop de voortgangstoets meetelt is geregeld in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie van de opleiding Geneeskunde in het LUMC. Samengevat is de regeling als volgt: elk jaar zijn er vier voortgangstoetsen. Deze vormen samen het zogenaamde voortgangstentamen. De studenten van alle curriculumjaren (1 t/m 6) moeten deelnemen aan het voortgangstentamen. Voor het voortgangstentamen worden elk studiejaar 2 studiepunten toegekend. Er is geen compensatie met andere toetsen mogelijk. Om het voortgangstentamen te halen dient een voldoende gehaald te worden op het eindniveau van het betreffende jaar.

Uitgebreide informatie over de Voortgangstoets en de regels kun je vinden op de Brightspace-module Voortgangstoets. Verder algemene informatie vind je op de landelijke website van de Interfacultaire Voortgangstoets Geneeskunde.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Instructie voor aanmelding voor de VGT kun je vinden op de Brightspace-module Voortgangstoets.

Contact

voortgangstoets@lumc.nl.

Opmerkingen