Studiegids

nl en

Ouderen

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

Het derde thema van de Master Farmacie, Ouderen, richt zich op deze grootste populatie binnen de openbare apotheek. In de VVV-weken gaat de student tijdens onderwijs zelf de fysiologische veranderingen van veroudering ervaren. Met deze ervaring in het achterhoofd leert de student over de kwetsbaarheid van ouderen met betrekking tot de farmacotherapie, geneesmiddelreacties en het gebruik van medicijnen.

De kennis uit de eerdere thema’s Patiënt en Apotheker en Hart- en Vaatziekten wordt toegepast op de oudere patiënt. Ook worden er andere aandoeningen behandeld die veel voorkomen op oudere leeftijd, waaronder diabetes mellitus type 2, dementie, COPD en osteoporose. De student leert de farmacotherapie te beoordelen van patiënten met multimorbiditeit en polyfarmacie. Deze zogenaamde farmacotherapeutische analyse is één van de stappen in een medicatiebeoordeling, waar de student in dit thema mee aan de slag gaat.

In dit thema wordt ook aandacht besteed aan verschillende typen consulten met de patiënt, waaronder consult bij zelfzorg en lastige consulten met bijvoorbeeld een breedsprakige patiënt. Ook gaan we dieper in op de vaardigheden rondom samenwerken, zowel met collega’s als met andere zorgverleners.

Leerdoelen

Na het voldoende afsluiten van dit thema:

 • betrekt de student de gevolgen van het fysiologische en cognitieve proces van veroudering op het farmacotherapeutisch advies voor een oudere patiënt;

 • legt de student de pathofysiologie en behandeling uit van veelvoorkomende aandoeningen bij ouderen;

 • beoordeelt de student de farmacotherapie van een patiënt in een farmacotherapeutische analyse, herkent potentiële farmacotherapie gerelateerde problemen en doet daarbij passende interventievoorstellen als onderdeel van een medicatiebeoordeling;

 • voert de student zelfzorgconsulten en lastige consulten met patiënten uit en past daarbij passende communicatietechnieken toe;

 • vertaalt de student wetenschappelijke informatie naar beleid voor een groep patiënten en behandeling van de individuele patiënt;

 • komt de student samen met anderen tot het te voeren medicatiebeleid voor een specifieke aandoening/ patiëntgroep.

 • reflecteert op het begrip ‘kwaliteit van leven’ en op associaties met verschillende doelgroepen;

 • In het themaboek vind je een overzicht van alle leerdoelen van het thema Ouderen.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit acht weken. De eerste drie weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze drie weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • kennisclips;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudieopdracht.

In week vier tot en met zeven loopt de student coschappen in dezelfde openbare apotheek en heeft daarbij contact met andere zorgverleners. In iedere coschapweek is er één terugkomdag die bestaat uit praktijkreflecties en/of cursorisch onderwijs. In de achtste week kan de student zich richten op de RTW (Reflectie en Toetsweek).

Toetsing en weging

Het thema wordt aan het einde van week 8 afgesloten met een schriftelijke toets die zowel open als gesloten vragen bevat. Daarnaast moet je de groepsopdracht hebben afgesloten. Voor de toets kan maximaal 75 punten worden behaald. De beoordeling is een cijfer met 1 decimaal. Cijfers tussen 5,0 en 6,0 worden niet gegeven; 5,4 en lager worden afgerond naar een 5,0. Een 5,5 en hoger wordt afgerond naar een 6,0.
De toets is voldoende als deze met minimaal een 6,0 is beoordeeld. Is de toets onvoldoende dan kun je deelnemen aan de herkansing.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Via farmacie.OU@lumc.nl

Opmerkingen