Studiegids

nl en

Overstijgende Opdracht Patiënt

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

Met de thema overstijgende opdracht (TOO) jaar 1, oftewel overstijgende opdracht patiënt, krijg je meer inzicht in het leven van een patiënt met een chronische aandoening en het chronisch gebruiken van medicijnen. Je ervaart de zorg en de rol van de apotheker door de ogen van de patiënt. De opdracht wordt uitgevoerd in verschillende fasen door de thema’s van het eerste jaar van de masteropleiding heen. Vanaf het thema Hart- en Vaatziekten mag je zelf kiezen wanneer je aan deze opdracht werkt. De opdracht wordt afgesloten met een symposium tijdens de Apotheekgame (zie apart onderdeel elders in de studiegids). Tijdens dit symposium deel je ervaringen, reflecties op de geleverde zorg en je visie op de rol van de apotheker van de toekomst.

Leerdoelen

Deze opdracht helpt je om je beter in te leven en empathie te tonen voor de situatie en gevoelens van de chronische patiënt. Deze opdracht draagt bij aan de ontwikkeling van jouw professionele identiteit als apotheker. Daarbij vorm je een visie over jouw toegevoegde waarde als toekomstig apotheker.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Naast het kennismakingsgesprek dient er tenminste één consult met de apotheker en één consult met een voorschrijver te worden bijgewoond. Van deze gesprekken dienen (reflectie)verslagen te worden gemaakt. Daarnaast wordt een overkoepelend reflectieverslag als opdracht ingeleverd. Tijdens het symposium worden de ervaringen middels enkele presentaties gedeeld.

Toetsing en weging

Op het overkoepelende reflectieverslag volgt kwalitatieve feedback. Deze opdracht met de presentatie voor het symposium wordt beoordeeld met een voldaan/niet voldaan. De ECTS worden toegekend als de geheimhoudingsverklaring van de patiënt en alle reflectieverslagen voor de deadline zijn ingeleverd en de student aanwezig is geweest bij het TOO-1 symposium.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Via Farmacie.TOO1@lumc.nl

Opmerkingen