Studiegids

nl en

Filmgenres

Vak
2023-2024

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Als je een ‘echte’ liefhebber van literatuur bent, zo stelde Stanley Cavell in de jaren zeventig in zijn studie A World Viewed, dan houd je bv van Henry James, Franz Kafka of Marguerite Duras, maar haal je je neus op voor boeketreeksen en andere pulp. Er is (of in ieder geval was) een duidelijke kloof tussen ‘hoge’ literatuur en lectuur. Bij muziek bestaat (of bestond) ook een scherp onderscheid tussen erkende muziek (van Bach tot The Beatles) enerzijds en sentimentele liederen, zoals smartlappen, anderzijds. Bij film, daarentegen, lag dat anders volgens Cavell. Je kunt pas een ‘echte’ filmliefhebber zijn die werk van Jean-Luc Godard, Claude Chabrol en Rainer Werner Fassbinder kan waarderen op voorwaarde dat je ook het werk van John Ford, Alfred Hitchcock, Douglas Sirk en Howard Hawks bewondert. Deze laatste groep regisseurs heeft zich gespecialiseerd in allerhande genres, die doorgaans onder de vlag van een Amerikaanse studio zijn gemaakt.

In deze cursus bespreken we aan de hand van diverse fragmenten en teksten de (cultuur)historische ontwikkeling van ‘klassieke’ filmgenres, zoals slapstick, musical, horror, western, film noir, etc. Tevens gaan we in op recentere manifestaties, zoals de actiefilm (m.n. jaren 80), de superheldenfilm en de mind-game film. We besteden daarbij in het bijzonder aandacht aan de narratieve conventies van die genres, die nooit vastliggen, maar variabel zijn. Het zijn juist de mogelijkheden tot veranderlijkheid die nieuwe generaties regisseurs aangrijpen om een geheel eigen accent te plaatsen. Kennis van genre(conventie)s helpt ons om de herschrijvingen van Godard, van Fassbinder, van Von Trier, van Tarantino, van de Coen brothers op waarde te kunnen schatten.

Leerdoelen

In deze cursus:

  • bouwt de student repertoire op op het vlak van klassieke cinema - m.n. Amerikaans en Europees (bv. giallo uit Italië);

  • vergaart de student kennis op het vlak van de conventies die eigen zijn aan een reeks aan filmgenres;

  • leert de student inzien hoe de verschillende filmgenres zich tot elkaar verhouden;

  • leert de student hoe filmgenres zich kunnen vernieuwen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Mid-termtentamen over het eerste gedeelte van de cursus

  • Eindtentamen over het tweede gedeelte van de cursus

Weging

  • Mid-termtentamen 50%

  • Eindtentamen 50%

Herkansing

Alle onderdelen zijn herkansbaar.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

N.b.t.m.

Inschrijven

Eerstejaarsstudenten Film- en literatuurwetenschap worden ingeschreven door de onderwijsadministratie.
Voor overige studenten is inschrijven via MyStudyMap verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal.

Opmerkingen

-