Studiegids

nl en

Die deutsche Sprache: Fundament II

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Succesvolle afronding van de cursus Fundament I.

Beschrijving

Dieses Seminar setzt das Seminar Fundament I fort. Das Ziel ist, korrekt, frei und flüssig Deutsch sprechen und schreiben zu lernen. Es werden vier Fähigkeiten trainiert: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Hierbei wird mit einem Übungsbuch und einer Grammatik gearbeitet; zusätzlich gibt es Hilfen zur Aussprache. Während der Sitzungen wird viel gesprochen und diskutiert. Regelmäßige kleine Tests helfen dabei, den eigenen Fortschritt zu sehen und individuelle Schwächen rechtzeitig zu erkennen und zu beheben.

Leerdoelen

De studenten

 • hebben een stabiele basiskennis van de Duitse grammatica op B2+ niveau

 • beschikken over een woordenschat op B2+ niveau

 • beheersen de uitspraak van het Duits.

Studenten zijn in staat om

 • hun beheersing van het Duits mondeling en schriftelijk onder bewijs te stellen, zowel in voorbereide bijdragen als in spontane interactie

 • correcties en feedback op taaluitingen te geven en te ontvangen en ervan te leren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsing:

Voorwaarde (zonder cijfer): actieve deelname, tweewekelijkse toetsen (woordenschat en grammatica), zelfstandig werken met oefenmateriaal.

Toetsen (met cijfer):

 • driewekelijkse toetsen (woordenschat en grammatica)

 • eindtoets: essay (1500 woorden)

 • mondeling tentamen: presentatie en gesprek (schriftelijke en mondelinge productie en interactie)

Weging

 • driewekelijkse toetsen: 30%

 • essay: 40%

 • mondelinge tentamen: 30%

Het essay en het mondelinge tentamen moeten voldoende zijn.

Herkansing

Het essay en de mondelinge deeltoets kunnen worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht aan te schaffen

 • Anne Buscha, Susanne Raven & Szilvia Szita: Erkundungen Deutsch als Fremdsprache KOMPAKT C1 (2016). Leipzig: Schubert-Verlag.

 • Anne Buscha & Szilvia Szita: B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (2012). Leipzig: Schubert-Verlag. (deelnemers aan Fundament I hebben dit boek al in hun bezit)

Niet verplicht, wel handig:

 • Reinke, Kerstin: Einfach Deutsch aussprechen. Leipzig: Schubert Verlag.

 • Cate, Abraham P. ten/ Lodder, Hans G. / Kootte, Andre (2007), Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdsprachenerwerb. Bussum.

 • Forst, Gabriele (2016), Thematische Woordenschat van het Duits - nieuwe editie. Almere.

Naslagwerken (altijd de nieuwste uitgave):

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle, Mannheim u.a.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.