Studiegids

nl en

Inleiding Politieke Wetenschap, en Academische Vaardigheden

Vak
2023-2024

Beschrijving

De cursus Inleiding Politieke Wetenschap biedt een breed maar systematisch overzicht van de theoretische benaderingen, onderzoeksontwerpen en onderzoeksmethoden die in de politieke wetenschap worden gebruikt om de politiek te bestuderen. Het dient als het eerste inleidende cursus over de wetenschap achter de politieke wetenschap. De cursus vormt daarmee de basis voor latere wetenschap-georiënteerde eerste- en tweedejaarscursussen zoals onderzoeksmethoden, statistiek, kwalitatieve methoden, onderzoeksontwerp en data-analyse, cumulerend in het vermogen van studenten om zelfstandig onderzoek te ontwerpen en uit te voeren in de finale fase van de Politieke Wetenschap bacheloropleiding.

Enkele belangrijke vragen die in deze cursus aan bod komen zijn: wat is politicologie? Wat doen politicologen? Wat is een theorie en wat doen wij ermee? Wat zijn de verschillende theoretische benaderingen (inclusief normatieve, behaviouralitische, institutionele, rationele keuze, constructivistische, feministische en marxistische benaderingen) die door politicologen worden gebruikt? Wat zijn de sterktes en zwaktes van ieder van deze theoretische benaderingen? Wat zijn belangrijke overwegingen als het gaat om het ontwerpen van onderzoek, en de keuze van onderzoeksmethoden, voor het beantwoorden van theoretisch onderbouwde vragen over de politiek? Wat is de maatschappelijke relevantie van politicologie? Wat zou dat moeten zijn?

De cursus omvat ook werkcolleges voor academische vaardigheden waarin studenten leren academische en niet-academische argumenten te analyseren, kritisch te beoordelen, te ontwikkelen en te presenteren, met het uiteindelijke doel om een betoog te schrijven op basis van een academische discussie binnen de politieke wetenschap.

Leerdoelen

1. Een algemeen maar systematisch overzicht geven van de belangrijkste theoretische benaderingen, onderzoeksgebieden, onderzoeksontwerpen en onderzoeksmethoden die in de politicologie worden gebruikt.
2. Het vermogen ontwikkelen om de belangrijkste theoretische benaderingen, onderzoeksgebieden, onderzoeksontwerpen en onderzoeksmethoden in de politicologie te vergelijken en hierop te reflecteren.
3. Vaardigheden verwerven om argumenten te analyseren en te evalueren.
4. Vaardigheden verwerven om zelf een goed betoog te ontwikkelen en zowel mondeling als schriftelijk goed te presenteren.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (in het Nederlands) en werkcolleges

Studiemateriaal hoorcolleges

Lowndes, V., March, D., & Stocker, G. (eds.). (2018). Theory and Methods in Political Science (vierde editie). Palgrave MacMillan. (kan ook aangeschaft worden als e-boek).

Een selectie van tijdschriftartikelen en/of boekhoofdstukken, beschikbaar in de digitale bibliotheek van de Universiteit Leiden (vermeld in de syllabus die voor aanvang van de cursus op Brightspace wordt geplaatst).

Studiemateriaal werkcolleges

Boeken worden uiterlijk twee weken voor de start van de cursus bekendgemaakt.
Een selectie van tijdschriftartikelen en/of boekhoofdstukken, beschikbaar via de digitale bibliotheek van de universiteit (vermeld in de syllabus die voor aanvang van de cursus op Brightspace wordt geplaatst).

Toetsing

Tentamen (alleen open vragen), ter waarde van 60% van het eindcijfer van de cursus, evenals werkcollege-opdrachten en werkcollegedeelname, ter waarde van 40% van het eindcijfer van de cursus.
Het cijfer voor de werkcolleges is het gewogen gemiddelde van twee schriftelijke opdrachten (beide meetellend voor 40% van het werkcollegecijfer) en een participatiecijfer (telt mee voor 20% van het werkcollegecijfer).

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking van het tentamen zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Bij onvoldoende voor een onderdeel, hoeft alleen dat onderdeel van het eindcijfer herkanst te worden

Registratie

Zie 'Praktische Informatie

Rooster vakken en tentamens

Zie 'MyTimetable'