Studiegids

nl en

Economie voor Politicologen

Vak
2023-2024

Beschrijving

Inhoud: In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. De onderwerpen die aan de orde komen zijn economische concepten, onderwerpen en debatten die relevant zijn binnen de politieke wetenschap. We richten ons op economische groei, ongelijkheid, handel, monetair beleid, conjunctuur, financiën, milieueconomie, en de oorzaken van de grote recessie en de eurocrisis.

Leerdoelen

Doel 1: Inzicht verschaffen in de hoofdlijnen van de economische theorie en haar principes en de betekenis daarvan op de politiek. Daarnaast onderzoeken we hoe politieke inzichten ons helpen in het begrijpen van de werking van de economie
Doel 2: Het leren toepassen van economische theorieën en concepten in opgaven.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges.

Literatuur

Deze cursus gebruikt 2 e-boeken die te vinden zijn op www.core-econ.org
1. The Economy
2. Economy, Society and Public Policy
We gebruiken ook een aantal podcasts van www.planetmoney.com

Toetsing

Schriftelijk eindtentamen (70% multiple choice & 30% open vragen).

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Zie 'Praktische Informatie'

Rooster - vakken en tentamens

Zie 'MyTimetable'