Studiegids

nl en

Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

Vak
2023-2024

IBP students, see Personality, Clinical and Health Psychology

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op de klinische en gezondheidspsychologie en de hierbij relevante persoonlijkheidspsychologie.
De klinische psychologie richt zich op de kenmerken, oorzaken, diagnostiek en behandeling van psychopathologie. De gezondheidspsychologie houdt zich bezig met gezondheidsbevordering en met de psychologische kenmerken, oorzaken en behandeling van lichamelijke klachten en ziektes.

Leerdoelen

  • Verwerven van kennis over etiologie, diagnostiek en behandeling van de belangrijkste vormen van psychopathologie en lichamelijke aandoeningen;

  • Verwerven van kennis over bevordering van gezondheidsgedrag;

  • Verwerven van kennis over de persoonlijkheidstheorieën die het meest van belang zijn voor begrip van psychopathologie en gezondheidsproblemen;

  • Ervaring opdoen met het opstellen van een wetenschappelijk verantwoord gedragsveranderingsprogramma;

  • Toepassen van interventietechnieken en gedragsveranderingstechnieken

  • Presenteren van theoretische informatie aan een geïnformeerde doelgroep.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Je moet je uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum inschrijven voor je tentamen in My Studymap. Vergeet dit niet! Raadpleeg het inschrijfprotocol voor meer informatie. Zonder geldige inschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur (weblectures beschikbaar).
8 werkgroepen van 2 uur (aanwezigheid verplicht).

Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht. In geval van overmacht mogen maximaal 2 bijeenkomsten worden gemist, ongeacht de reden voor afwezigheid. Indien men afwezig is bij de bijeenkomst waarbij men zelf moet presenteren leidt dit tot 2 punten aftrek op dit deelcijfer. Te laat komen (>10 min) wordt als afwezig gezien.

Toetsing

De colleges worden afgesloten met een tentamen dat bestaat uit circa 55 vier-keuzevragen (70% van het eindcijfer). De werkgroepen worden afgesloten met een werkgroepcijfer (30% van het eindcijfer).

Compensatie is mogelijk indien tentamencijfer en werkgroepcijfer beide ≥5.0 zijn.

Het werkgroepcijfer wordt opgebouwd uit twee individuele opdrachten (2x 35%) en een presentatie (30%).

Bij een onvoldoende werkgroepcijfer (< 5.0), mag onder bepaalde voorwaarden voor één van de twee individuele opdrachten een herkansing worden gemaakt. Herkansingen zijn mogelijk indien aan de aanwezigheidseis is voldaan, er een presentatiecijfer >5.0 is, en de opdracht die niet herkanst wordt >5.0 is. Het cijfer van de presentatie kan niet worden herkanst.

Bij een werkgroepcijfer tussen ≥5.0 en ≤5.49, mag één individuele opdracht worden herkanst als het PKG eindcijfer onvoldoende is (≤5.49).

De literatuur voor het tentamen is het volledige en vernieuwde ‘Custom Published Book’: Introduction to Personality, Clinical & Health Psychology, Leiden University Custom Edition, McGrawHill) en de slides van de colleges.

Het boek van K. Pryor is geen onderdeel van het tentamen.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Inzage in het tentamen vindt plaats enige weken na het tentamen (datum en locatie worden op Brightspace bekend gemaakt).

Literatuur

1) Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie: Custom Published eBook (Introduction to Personality, Clinical & Health Psychology Leiden University Custom Edition, McGrawHill). Dit eBook wordt aangeschaft met toegang tot Connect, een online omgeving met o.a. oefenvragen voor het tentamen.

Het eBook is een selectie van hoofdstukken uit drie boeken, dat door de uitgever speciaal voor deze cursus is ontwikkeld. Dat scheelt aanzienlijk in de aanschafprijs. Het ‘Custom Published eBook’ voor PKG is online verkrijgbaar (details zullen op Brightspace gedeeld worden).

Uiteraard kunt u ook de drie boeken aanschaffen waaruit het Custom eBook is samengesteld. Deze zijn: Larsen & Buss (2020), Personality Psychology, 3nd revised edition ((ISBN 9781526847874).), Nolen-Hoeksema (2022) Abnormal Psychology, 9th edition (ISBN 9781265237769 ) and Taylor (2021) Health Psychology, 11th edition (ISBN 9781260253900).

Voor de werkgroepen wordt daarnaast dit boek voorgeschreven:
2) K. Pryor. Don’t shoot the dog: The New Art of Teaching and Training [Paperback] Ringpress Books; 3rd edition (2006). ISBN-13: 978-1860542381

Contact