Studiegids

nl en

Farmaceutische Technologie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor BFW studenten die zijn toegelaten tot de afstudeerrichting ‘Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Farmacie’. Deze selectieprocedure is in maart 2023 afgerond.

Beschrijving

In dit blok worden diverse biofarmaceutische onderwerpen en fysisch-chemische achtergronden onderwezen in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges en practica. Bovendien krijgt de student inzicht in de verschillende afgiftesystemen van diverse soorten tabletten. Deze inzichten worden door middel van experimenten, zoals beschreven in de Europese Farmacopee verder uitgediept. Het bereidingsproces van tabletteren wordt eveneens in de practica aangeboden.

Leerdoelen

Biofarmaceutische aspecten De student heeft kennis en inzicht van onderstaande onderwerpen en is in staat de onderwerpen toe te passen in biofarmaceutische vraagstukken:

 • Farmacokinetische en farmacodynamische aspecten

 • Absorptiesnelheid

 • Systemisch toegediende farmaca

 • Biofarmaceutisch Classificatie Systeem

 • Bio-equivalentie

 • Factoren van invloed op absorptie: (schijnbare) oplosbaarheid en oplossnelheid (Noyes Whitney), deeltjesgrootte, fysische toestand, oververzadiging, inname van voedsel en invloed van log P.

 • Toedieningsvorm en invloed op snelheid en mate van absorptie.

 • Absorptie in de darm (Lipinski), permeabiliteit en de wet van Fick.

 • Gelijkwaardigheid van preparaten (chemisch, farmaceutisch, biologisch, therapeutisch).

 • Toedieningsregime en plasmaspiegel, doseringsschema en herhaalde toediening.

Fysisch-chemische achtergronden De student heeft kennis en inzicht van onderstaande onderwerpen en is in staat de onderwerpen toe te passen in biofarmaceutische vraagstukken:

 • Oplosbaarheid, zoutvormen, complexen, oplosmiddelen

 • Reologie

 • Grensvlakverschijnselen, – spanning, bevochtiging, micelvorming

 • Stabilisering van grof disperse systemen, emulsies, deeltjesgrootte, viscositeit

 • Osmose

Tabletten formulering en bereiding

 • De student heeft kennis van het bereidingsproces van tabletteren en de bijbehorende kwaliteitseisen van de Europese Pharmacopee.

 • De student heeft inzicht in het formuleren van tabletten en bijbehorende kinetiek.

 • De student heeft kennis en inzicht in: maagsapresistente coating, smelttabletten, softgel capsules, verlengde afgifte tabletten, lipide toedieningsvormen, solid solution / solid dispersion systemen.

 • De student heeft inzicht in de risico’s van dose-dumping (burst).

 • De student heeft inzicht in: het mengproces, het granuleerproces, het tabletteerproces, materiaaldeformatie-processen en porositeitsverandering.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, practica

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen (100%) ≥ 5.5
Practica: aanwezigheid en actieve participatie verplicht; het practicumverslag dient met een voldoende te worden afgerond.

Literatuurlijst

 • Practical Pharmaceutics: An International Guideline for the Preparation, Care and Use of Medicinal Products; Editors: Bouwman, Y., Fenton-May V., Le Brun, P., juni 2015. ISBN: 978-3-319-15813-6 Aanbevolen

 • Introduction to Pharmaceutical Chemical Analysis; Pedersen-Bjergaard S. et al.; Wiley, tweede druk. ISBN 9781119362722 Aanbevolen

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit vak is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap. Voor dit vak geldt de standaard inschrijftermijn van 14 kalenderdagen vóór de eerste activiteit van het vak.

LET OP NIEUW:

 • inschrijving voor (her)tentamens betreft slechts een vóóraanmelding, **je (her)tentameninschrijving is pas definitief als je deze via My StudyMap hebt bevestigd.

 • ** Inschrijven en bevestigen van deelname aan het (her)tentamen kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de (her)tentamendatum; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

 • NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Dhr. F. Aiobi, MPharm

Opmerking

Het vak Farmaceutische Technologie dient voorafgaand aan het vak Apotheekbereidingen en Analyse te worden gevolgd.