Studiegids

nl en

Celbiologie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In het vak Celbiologie worden structuren en processen van eukaryote cellen behandeld. Ook wordt ingegaan op de technieken die voor de bestudering van cellen van belang zijn. Enkele onderdelen en processen van eukaryote cellen zullen wat uitvoeriger worden behandeld, zoals cytoskelet, organellen, membraanstructuren, receptoren, hormoonwerking, intracellulair transport, energievoorziening en celbeweging. Er zullen voorbeelden worden gegeven van het belang van celbiologische kennis voor het begrijpen van de vorming van multicellulaire organismen en het ontstaan van ziekten.

Leerdoelen

Het leren begrijpen van de processen in levende cellen. Hierbij is het van belang oog te krijgen voor de algemene principes die in alle levende cellen voorkomen en die te leren onderscheiden van specialisaties die alleen een rol spelen in bijzondere typen cellen of bepaalde processen. Door de processen in hun ruimtelijke context te bestuderen wordt geleerd om begrip te krijgen voor de schaal in ruimte en tijd waarin de processen zich afspelen.
Aan het einde van het vak

  • weet de student welke structuren en processen in cellen algemeen zijn en welke gespecialiseerd voor bepaalde celtypes.

  • kent de student de hoofdelementen van het cytoskelet, organellen, membraanstructuren, receptoren, hormoonwerking, intracellulair transport, energievoorziening en celbeweging.

  • kan de student essentiële cellulaire processen in ruimte en tijd dimensies plaatsen

  • kan de student met behulp van de kennis van de principes van signaaltransductie van de cel begrijpen hoe sommige ziekten en geneesmiddelen werken

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

  • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

  • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Over de colleges wordt een schriftelijk tentamen gegeven.

Toetsing en weging

Niet van toepassing.

Literatuurlijst

Alberts et al. Molecular Biology of the Cell, 7e editie. Garland Publishing Inc. ISBN 9780393884852 (evt. 6e of 5e editie).

Inschrijven

Alle studenten die voor het eerst starten met de opleiding Biologie, Bio-Farmaceutische Wetenschappen of Bioinformatica worden door de opleiding ingeschreven voor alle vakken en tentamens van het eerste semester.
Voor overige studenten geldt: om deel te kunnen nemen aan dit vak is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap. Voor dit vak geldt de standaard inschrijftermijn van 14 kalenderdagen vóór de eerste activiteit van het vak.

  • Inschrijven voor het (her)tentamen kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de (her)tentamendatum; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

Contact

Prof.dr.H.P.Spaink
E-mail: h.p.spaink@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak wordt gevolgd door eerstejaarsstudenten BFW, Biologie en Bioinformatica.