Studiegids

nl en

Fysiologie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Fysiologie is de leer van het functioneren van het levende, complete organisme, van het (sub)cellulaire niveau, via weefsels en organen tot en met orgaansystemen. Tijdens het blok komen onderwerpen aan bod die fundamenteel zijn voor de fysiologie, zoals het zenuwstelsel, cardiovasculaire stelsel, ademhaling, spijsvertering, endocriene stelsel en het urinaire stelsel.

Leerdoelen

 • Kunnen beschrijven hoe de organen van het verteringsstelsel zoals de lever, het vetweefsel, en de pancreas in de context van lipiden en glucose metabolisme reageren op de aan- of afwezigheid van energie uit het dieet

 • Kunnen illustreren aan de hand van minimaal 3 verschillende hormonen, waaronder cortisol, hoe zij hun cellulaire fysiologische response uitvoeren en welke positieve en negatieve terugkoppelingsprocessen hierbij een rol spelen

 • Kunnen differentiëren tussen de verschillende bloedcellen wat betreft hun morfologie en specifieke functie, met de nadruk op hun rol in het immuunsysteem

 • Aan de hand van een ECG kunnen bediscussiëren welke fysiologische processen bijdragen aan het goed functioneren van het hart

 • Kunnen schetsen welke elementen van het zenuwstelsel betrokken zijn bij het genereren van een actiepotentiaal en de bijbehorende fysiologische reactie van het hart en de skeletspieren

 • Kunnen weergeven hoe filtratie, absorptie en secretie in de nier bijdragen aan de klaring van stoffen door het urinestelsel

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practica, studieopdracht

Toetsing en weging

Het resultaat van het tentamen bepaalt het eindcijfer. Een actieve participatie tijdens de verplichte practica en de studieopdracht is voorwaardelijk voor het verkrijgen van de studiepunten.

Literatuurlijst

Aanbevolen: Mulroney & Myers, Netter’s Essential Physiology, 2nd Edition (2015). Uitgever: Elsevier. ISBN 9780323358194

Inschrijven

Alle studenten die voor het eerst starten met de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen worden door de opleiding ingeschreven voor alle vakken en tentamens van het eerste semester.
Voor overige studenten geldt: om deel te kunnen nemen aan dit vak en/of practicum is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap.

LET OP:

 • Het tentamen van Fysiologie valt in het 2e semester en de inschrijving daarvoor gaat op 15 december 2022 open; je moet je ZELF inschrijven voor het tentamen Fysiologie via My StudyMap

 • Inschrijven voor het (her)tentamen kan tot 10 kalenderdagen vóór het (her)tentamen; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

 • Omdat het vak ook een practicumdeel bevat, sluit de inschrijving voor álle onderdelen van het vak 28 dagen vóór het eerste college

 • Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Dr. Menno Hoekstra

Opmerkingen

Niet van toepassing.