Studiegids

nl en

Calculus

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Basiskennis wiskunde op VWO niveau

Beschrijving

Dit college behandelt de differentiaal- en integraalrekening voor functies van één variabele en toepassingen. Het doel is studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten van de theorie en toepassingen in de praktijk. In de eerste paar colleges wordt stof behandeld die overeenkomt met een deel van VWO-wiskunde B-programma.

Leerdoelen

De student kent de basistechnieken uit de differentiaal- en integraalrekening, en kan ze toepassen in praktijksituaties.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

  • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

  • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen.

Literatuurlijst

M. de Gee, Wiskunde in werking, deel 2 (analyse toegepast), Epsilon Uitgaven, deel 49. 7e druk of later (vanaf 2009), ISBN 14e druk = 978-90-5041-183-7.

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit vak is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap. Voor dit vak geldt de standaard inschrijftermijn van 14 kalenderdagen vóór de eerste activiteit van het vak.

  • Inschrijven voor het (her)tentamen kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de (her)tentamendatum; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

  • NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Dhr. Dr. R. J. Kooman en Dhr. Dr. H. van Mil

Opmerkingen

Niet van toepassing.