Studiegids

nl en

Daders van Cybercrime

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Beschrijving

Waarom plegen mensen (cyber)criminaliteit? Aan de hand van welke wetenschappelijke theorieën kunnen we binnen de criminologie criminaliteit en crimineel gedrag verklaren?

Deze cursus biedt inzicht in diverse vraagstukken rondom daderschap van (cyber)criminaliteit. Ten eerste wordt stil gestaan bij de vraag wat er bekend is over kenmerken van daders: Wie plegen criminaliteit? Hoe verschillen de kenmerken van daders voor verschillende delicttypen? Wat zijn de kenmerken van daders van cybercriminaliteit? Zijn daders van cybercriminaliteit anders dan daders van ‘traditionele’ criminaliteit?

Vervolgens worden in deze cursus belangrijke criminologische theorieën behandeld, die elk vanuit hun eigen invalshoek daderschap van criminaliteit trachten te verklaren. Daarbij wordt ook inzicht gegeven in mogelijkheden om verschillende theorieën toe te passen op actuele vraagstukken en om theorieën te integreren.

Nadat uiteenlopende theorieën, van rationele keuzetheoriëen, leertheorieen, controletheorieën tot culturele theorieën, zijn behandeld, richt de cursus zich op de vraag welke verklaringen voor daderschap van toepassing zijn op specifiek cyberdaders.

Leerdoelen

  1. Criminaliteit en crimineel gedrag verklaren aan de hand van verschillende theoretische stromingen binnen de criminologie.
  2. Verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende criminologische theorieën uitleggen.
  3. Belangrijke begrippen, kenmerken en drijfveren met betrekking tot (cyber)daderschap uitleggen.
  4. De inhoud van belangrijke criminologische theorieën toepassen op actuele vraagstukken rondom cyberdaderschap.

Rooster

Het rooster is toegankelijk via een link op de hoofdpagina van deze minor en via Brightspace.

Onderwijsvorm

Toetsing en weging

  • Schriftelijk tentamen (100%)

In het geval van geschreven toets methodes kan de examinator altijd een gesprek met de student initiëren om vast te stellen of de leerdoelen zijn gehaald.

Literatuurlijst

Inschrijven

Registratie via MyStudymap of uSis is mogelijk vanaf Maandag 17 Juli, 13.00 u, na inschrijving voor de hele minor. Schrijf je in voor elk vak via MyStudymap of uSis. Sommige vakken van de minor hebben een beperkt aantal plekken, dus schrijf je op tijd in.

De Universiteit Leiden gebruikt Brightspace als de digitale leeromgeving. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Na inschrijving voor een tentamen dien je jouw deelname nog te bevestigen via MyStudymap. Doe je dit niet, dan word je uiteindelijk weer uitgeschreven voor het tentamen en mag je niet deelnemen.
Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchange studenten schrijven zich niet in via MyStudymap maar via uSis. Gast-/contract-/exchange studenten hoeven hun deelname aan tentamens niet te bevestigen MyStudymap.

Contact

Prof.dr. E.R. Leukfeldt

M. Romagna

Opmerkingen

Onderdelen van dit vak zullen in het Engels verzorgt worden