Studiegids

nl en

Inleiding Astrofysica

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Wiskunde en Natuurkunde op het niveau van respectievelijk VWO Wiskunde B en VWO Natuurkunde

Beschrijving

In deze inleidende cursus leg je de basis voor de studie sterrenkunde. Je leert hoe principes uit de moderne natuurkunde worden gebruikt om verschillende processen in het Heelal te begrijpen.
De belangrijkste onderwerpen uit de moderne sterrenkunde worden tijdens de cursus geïntroduceerd. Na een kort historisch perspectief beschouwen we de invloed van zwaartekracht op de beweging van hemellichamen. Vervolgens bestuderen we de interactie tussen straling en materie en hoe deze kan worden gebruikt om de fysische eigenschappen van objecten in het Heelal te onderzoeken. De opgedane kennis wordt vervolgens gebruikt om ons zonnestelsel, (exo)planeten en de evolutie van sterren te bestuderen. Hierna verkennen we de Melkweg als uitgangspunt voor de extragalactische sterrenkunde, en onderzoeken we sterrenstelsels in het algemeen. We sluiten de cursus af met de beginselen van de kosmologie – de studie van het Universum als geheel. Tijdens de werkcolleges passen we opgedane kennis toe door middel van eenvoudige berekeningen.
De volgende thema’s komen aan bod:

 • De baanbeweging van hemellichamen als gevolg van de zwaartekracht

 • Interactie tussen licht en materie en de detectie van licht/werking telescopen

 • Overzicht van ons zonnestelsel en de studie van exoplaneten

 • Eigenschappen, vorming en evolutie van de Zon en andere sterren

 • Eigenschappen van de Melkweg en andere melkwegstelsels, en hun supermassieve zwarte gaten

 • Beginselen van de kosmologie

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • Eenvoudige vragen over uiteenlopende onderwerpen uit de sterrenkunde beantwoorden

 • Basiseigenschappen van astronomische objecten (zoals dubbelster- en planeetsystemen) berekenen op grond van eenvoudige meetgegevens

Rooster

Zie Roosters bachelor Sterrenkunde

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges

Bij deze cursus word je getraind in de volgende gedragsgerelateerde vaardigheden (soft skills):

 • Vakgebiedoverschrijdend denken (combineren van fysische principes)

 • Orde van grootte afschatten

Toetsing en weging

 • Toetsing: het vak wordt afgerond met een schriftelijk eindtentamen. Als je het (her)tentamen hebt gehaald, dan telt het gemiddelde cijfer van je huiswerkopdrachten tot maximaal 1 punt mee als bonus voor je eindcijfer.
  Bekijk hier het rooster

Literatuurlijst

Foundations of Astrophysics, Ryden & Peterson, ISBN 9781108831956 (aangeraden)

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Contact

Docent: Dr. M.P. van Daalen

Opmerkingen

Instructies en lesmateriaal zijn te vinden in de Brightspace-module.