Studiegids

nl en

Analyse 2 NA

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Analyse 1 of Analyse 1NA, Lineaire Algebra 1 of Lineaire Algebra 1NA.

Beschrijving

Differentiaal- en integraalrekening van functies van meer veranderlijken. Dit is een voortzetting van en vervolg op het college analyse 1NA.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je operationele kennis over de volgende begrippen en kun je hiermee eenvoudige sommen maken:

  • Parametervoorstellingen en vergelijkingen van krommen en oppervlakken

  • Partiële afgeleide, gradiënt, richtingsafgeleide, differentieerbaarheid van functies

  • Lijn-, oppervlakte en volume-integralen in 2 en 3 dimensies

  • Vectorvelden: rotatie en divergentie, scalaire en vectorpotentiaal

  • Integraalstellingen van Green, Gauss en Stokes

  • Kritieke punten en extreme waarden, Lagrange-multiplicatoren

Algemene Vaardigheden

  • oefenen met algemene wiskundige vaardigheden

  • een conclusie helder en exact leren opschrijven

Rooster

Rooster
Voor gedetailleerde informatie ga naar Timetable in Brightspace

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Zie Brightspace

Toetsing en Weging

  • Schriftelijk tentamen met open vragen

  • (optioneel) huiswerk

Het tentamen bestaat uit twee delen. Het cijfer van de eerste tussentijdse toets telt voor 30% mee in het eindcijfer, de overige 70% komen voor rekening van het tentamen aan het eind van de cursus. De stof van het tweede deeltentamen gaat grotendeels over het tweede gedeelte van de leerstof.

Door het inleveren van huiswerk kan een bonus van maximaal 0,5 punt worden verdiend die bij het tentamencijfer wordt opgeteld. Inleveren van huiswerk is niet verplicht. De bonus wordt alleen toegekend als het totale tentamencijfer minstens 5,5 is.

Na het tentamen is er (in hetzelfde cursusjaar) nog één keer de mogelijkheid om een hertentamen over de gehele stof af te leggen. Hierbij komt het toetscijfer en de huiswerkbonus te vervallen en is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer. Voor de deeltoetsen en het huiswerk is er geen mogelijkheid tot afzonderlijk herkansen.

Literatuurlijst

Robert A. Adams and Christopher Essex: Calculus – A Complete Course (10th edition), Pearson Education, 2021.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Contact

Dr. Robert-Jan Kooman +31 71 527 7124 Contactgegevens docent: Dr. R.J. Kooman

Opmerkingen

Studenten die een dubbele propedeuse Natuurkunde met Wiskunde of Sterrenkunde met Wiskunde doen, volgen het vak Analyse 2 samen met de wiskundestudenten.