Studiegids

nl en

Stochastische Besliskunde

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Inleiding Kansrekening en Programmeermethoden

Beschrijving

Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Een selectie uit de volgende onderwerpen wordt behandeld:
1. Markovketens in discrete tijd
2. Vernieuwingsprocessen
3. Markovketens in continue tijd
4. Wachttijdtheorie
5. Markov beslissingsketens
6. Simulatie

Leerdoelen

Not 100% sure about the translation, please look at the english version!
Je leert de basisconcepten van Markov en vernieuwingsprocessen, zoals overgangsverdelingen en beperkende kansverdelingen. Bovendien leer je de basisbegrippen van de wachtrijtheorie, zoals gemiddeld aantal klanten, gemiddelde wachttijd van een klant. Ten slotte leer je de basisconcepten van Markov-beslissingsprocessen, zoals achterwaartse analyse, beleidsverbetering, waarde-iteratie en lineair programmeren. Na het volgen van deze cursus ben je in staat om de bijbehorende theorie te gebruiken voor modellering en probleemoplossing bij stochastische optimalisatie.

Rooster

Het rooster voor het vak is te vinden door op MyTimeTable het vak toe te voegen.

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Wekelijks 4 uur hoorcollege en verplicht huiswerk.

Toetsing en weging

Het eindcijfer van het vak is opgebouwd uit twee delen, te weten:

  • 12 huiswerkopgaven (25%)

  • schriftelijk tentamen (75%)
    De laagste twee huiswerkcijfers worden niet meegenomen bij de berekening van het huiswerkgemiddelde.
    Om het vak te halen, dient het gewogen gemiddelde van beide onderdelen minstens een 5,5 te zijn; het gemiddelde van de huiswerkopgaven (zonder de laagste twee) minstens een 5,0; en het cijfer voor het tentamen minstens een 5,0.
    Het schriftelijke tentamen heeft een schriftelijke herkansing. Het huiswerk is een praktische oefening en daarmee niet herkansbaar.

Literatuurlijst

Het collegedictaat vanaf eind januari beschikbaar en ook te downloaden van onderstaande webpagina

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Odysseas Kanavetas: o dot kanavetas at math dot leidenuniv dot nl

Opmerkingen

Voor alle communicatie wordt Brightspace gebruikt en https://sites.google.com/site/sbkleiden/