Studiegids

nl en

Taaltoets

Vak
2023-2024

Taaltoets

*Let op! Informatie over de toetsafname vindt u via de Brightspace-omgeving van de taaltoets. Herkansers krijgen toegang tot Brightspace-taaltoets door inschrijving voor de taaltoets. Eerstejaars krijgen automatisch toegang tot Brightspace-taaltoets.

Voor het behalen van de propedeuse dient Tutoraat/LLP (hierna kortweg ‘LLP’) te worden behaald. LLP bestaat uit twee delen:

 • de LLP-bijeenkomsten voor voltijdstudenten;

 • de taaltoets voor voltijd- en deeltijdstudenten.

Voor de beschrijving van LLP verwijzen we naar de vakbeschrijving van LLP in de Studiegids (zie nummer 210130021).

Hierna vindt u een korte beschrijving van de taaltoets. Ook kunt u lezen hoe u zich kunt inschrijven voor de taaltoets en uw inschrijving kunt bevestigen.

Taaltoets in LLP (voltijd- en deeltijdstudenten)

 • De faculteit vindt het belangrijk dat u zich in een vroeg stadium van uw studie bewust bent van het belang van de Nederlandse taal voor de studie, en dat u op de hoogte bent van uw niveau ten aanzien van bepaalde aspecten van uw juridische of criminologische taalbeheersing.

 • Een juridische taaltoets (voor studenten Juridische Opleidingen) resp. een criminologische taaltoets (voor studenten Criminologie) maakt deel uit van LLP. De taaltoets moet met goed gevolg worden afgelegd.

 • De taaltoets is gebaseerd op juridische en criminologische teksten. Ter voorbereiding van de taaltoets zijn er verschillende leer- en oefenmogelijkheden op de Brightspace-omgeving van de taaltoets. U vindt hier bijvoorbeeld taalclips en onderwijsmateriaal. Ook vindt u hier uitleg hoe u (via het online-toetssysteem ANS) een (verplichte) proeftaaltoets kunt maken. Via de site van Beter spellen kunt u meedoen aan dagelijkse spellingtesten en via Universiteitstaal kunt u oefenen met grammatica en spelling.

 • In de afgelopen studiejaren is gebleken dat woordenschat (inclusief spreekwoorden, gezegdes, uitdrukkingen en vaste voorzetselcombinaties) veelal een struikelpunt vormt. Het is dus verstandig daaraan tijdig aandacht te besteden.

Toetsing

 • Toets: 2 uur

 • Nabespreking: 1,5 uur

 • Omschrijving: taaltoets

 • Vereiste voorbereiding door studenten (zowel eerstejaarsstudenten als ouderejaarsstudenten die de taaltoets moeten herkansen): het maken van een proeftaaltoets via ANS, raadpleging van en eventueel oefening via de Brightspace-omgeving van de taaltoets, zie hiervoor onder het kopje 'Taaltoets in LLP'.

Toetsvorm(en)
Juridische resp. criminologische taaltoets in de vorm van meerkeuzevragen. Het resultaat wordt niet uitgedrukt in een cijfer, maar met een G voor gehaald of een O voor onvoldoende.

Aanmelden taaltoets

Alle deelnemers aan de taaltoets (eerstejaarsstudenten en ouderejaarsstudenten die de taaltoets nog moeten herkansen in studiejaar 2023/2024) dienen zichzelf via MyStudymap in te schrijven voor de taaltoets en hun inschrijving te bevestigen. Voor eerstejaarsstudenten in een tutorgroep is er gelegenheid om zich plenair in te schrijven/te bevestigen voor de taaltoets tijdens werkgroep 4 van Tutoraat/LLP.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. M.H. de Lange en mw. mr. dr. P. Memelink

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer A3.09

 • Telefoon: 071 527 8549/071 527 7561

 • E-mail: m.h.de.lange@law.leidenuniv.nl/p.memelink@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Moot Court

 • Kamernummer secretariaat: A3.19

 • Openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat/student-assistent LLP: 071 527 5360

 • E-mail: tutoraatllp@law.leidenuniv.nl