Studiegids

nl en

Belastingverdragen

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal Recht (zie ook OER).

In de Master Fiscaal Recht volgt u twee ‘gebonden’ keuzevakken; één in semester 1, blok 2 en één in semester 2, blok 4. In blok 4 kiest u verplicht tussen het vak Belastingverdragen (23034071) of Keuzevak Buitenland (23967998). In blok 2 kiest u verplicht tussen het vak Verdieping BTW (23034022) of het vak Vennootschapsbelasting (23034020).

Beschrijving

Elke deelnemende student dient een paper te schrijven over een nader bekend te maken thema op het gebied van het internationale belastingrecht. Als handreiking zal literatuur worden geselecteerd, die dient ter oriëntatie op het onderwerp. Het is daarnaast de bedoeling dat de student zelf onderzoek doet, mede op grond van door de student zelf geselecteerde bronnen. De inschrijving voor het vak wordt in maart 2024 geopend en sluit begin april 2024. Het vak kent een aantal docenten. De deelnemers worden over deze docenten verdeeld. Elke student wordt één docent toegewezen. De begeleiding bestaat in beginsel uit twee contactmomenten. De wijze waarop dat gebeurt, kan door de student en de begeleidende docent in onderling overleg worden bepaald. Over de literatuur die ter oriëntatie wordt aangereikt, zullen via Brightspace een aantal vragen worden gesteld die elke student uiterlijk medio april schriftelijk dient te beantwoorden. Vervolgens dient elke student uiterlijk eind april een opzet voor de paper in te leveren. Studenten die de vragen naar tevredenheid van de begeleider hebben beantwoord en tijdig een opzet voor de paper hebben ingeleverd die door de begeleider is goedgekeurd, hebben recht op een half participantenpunt dat zal worden opgeteld bij het cijfer dat wordt behaald voor de paper.

De omvang van de paper is minimaal 4.000 en maximaal 5.000 woorden inclusief voetnoten. De paper dient uiterlijk begin juni 2024 te worden ingeleverd. Vervolgens wordt het paper beoordeeld en uiterlijk medio juni 2024 wordt het cijfer voor de paper bekendgemaakt. Is het cijfer onvoldoende dan heeft de student recht op een herkansing. Daarbij dient de onvoldoende beoordeelde paper als basis. De student krijgt twee weken de tijd om de paper aan te passen. De aangepaste paper dient uiterlijk eind juni 2024 te worden ingeleverd. Vervolgens wordt de paper beoordeeld en op uiterlijk medio juli 2024 wordt het cijfer voor de aangepaste paper bekendgemaakt.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak beoogt een verdieping en actualisering van de kennis over het internationale belastingrecht.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft diepgaande kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het internationale belastingrecht (directe belastingen).

 • U bent in staat om zich, op basis van feiten en gegevens, en op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een mening te vormen over actuele thema’s op het vlak van het internationale belastingrecht.

 • U kunt uw eigen mening ten aanzien van vraagstukken op het gebied van het internationale belastingrecht en die mening schriftelijk weergeven.

 • U bent in staat om literatuur en (fiscaal-)juridische bronnen diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.

 • U bent in staat om actief deel te nemen aan een (wetenschappelijk) debat op het gebied van het internationale belastingrecht.

Rooster

Elke student wordt één docent toegewezen. De begeleiding bestaat in beginsel uit twee contactmomenten. De wijze waarop dat gebeurt, kan door de student en de begeleidende docent in onderling overleg worden bepaald.

Onderwijsvorm

Elke student wordt één docent toegewezen. De begeleiding bestaat in beginsel uit twee contactmomenten. De wijze waarop dat gebeurt, kan door de student en de begeleidende docent in onderling overleg worden bepaald.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Paper (100%)

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Brightspace

Inleverprocedures
Zie onder beschrijving.

Literatuurlijst

Wordt tijdig vóór aanvang van het vak bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Daarna via Brightspace in één van de groepen van de toegewezen docenten.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.mr.dr. J. Vleggeert

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25Leiden

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8594

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing.