Studiegids

nl en

Wetenschapsjournalistiek

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de Minor Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC).
Om te kunnen starten met een minor moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Studenten verdiepen zich in theorie en praktijk van de wetenschapsjournalistiek.Zij schrijven een nieuwsbericht, interview en achtergrondartikel of reportage voor een website over wetenschapsnieuws www.kijkopkennis.nl Doelmatig gebruik van internetbronnen speelt bij het merendeel van de opdrachten een voorname rol. Ook gaat de aandacht uit naar onderzoekstechnische valkuilen waarmee wetenschapsjournalisten te maken krijgen. Daarnaast verdiepen de studenten zich in de wetenschappelijke literatuur over wetenschapsjournalistiek. Ze bestuderen de manier waarop journalisten in hun berichtgeving omgaan met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek, hoe media sociale problemen construeren en de rol die wetenschappelijk onderzoek daarin speelt. Speciale aandacht gaat uit naar de manier waarop journalisten omgaan met wetenschappelijke controverses zoals het klimaatdebat. Studenten reflecteren op de taak van de wetenschapsjournalist en op wetenschapsjournalistieke technieken. Dit wordt getoetst met een paper. Eindproducten: nieuwsbericht, interview en achtergrondartikel of reportage voor een website over wetenschapsnieuws www.kijkopkennis.nl

Leerdoelen

Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • De doelen, mogelijkheden en problemen waarin wetenschapsjournalistiek zich onderscheidt van andere journalistieke vakgebieden;

 • De belangrijkste kenmerken van het wetenschapsjournalistieke achtergrondartikel;

 • Het proces van opdracht tot publicatie;

 • De voornaamste voor wetenschapsjournalisten relevante zoektechnieken en websites;

 • Enkele thema’s uit de recente internationale onderzoeksliteratuur op het gebied van wetenschapsjournalistiek.

En daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • Zelfstandig reflecteren over de verdiensten van wetenschapsjournalistieke producties;

 • Het schrijven van wetenschapsjournalistieke berichten, interviews en artikelen;

 • Het aanbieden van een tekst voor publicatie;

 • Het benutten van de voornaamste voor wetenschapsjournalisten relevante zoektechnieken en websites;

 • Het toepassen van bevindingen uit onderzoeksliteratuur op de (eigen) praktijk.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Achtergrondartikel

 • Nieuwsbericht en interview

 • Paper

Weging

 • Achtergrondartikel (30%)

 • Nieuwsbericht en interview (20%)

 • Paper (50%).

Achtergrondartikel en paper moeten worden afgesloten met een voldoende.

Herkansing

Studenten kunnen als onvoldoende beoordeelde achtergrondartikelen en eindpapers herkansen met een nieuw artikel/paper over een nieuw onderwerp (vast te stellen in overleg met de docent), in te leveren uiterlijk een maand na ontvangst van het cijfer voor de eerste poging.

Inzage en nabespreking

Studenten kunnen een individuele afspraak maken om de opdrachten na te bespreken. De praktijkopdrachten worden bovendien tijdens het schrijfproces voortdurend geëvalueerd.

Literatuurlijst

De literatuur is online beschikbaar en zal via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Let op: Er is beperkt plek in dit verdiepingsvak. Mocht het vak vol zitten dan dien je een ander verdiepingsvak te kiezen of stage te lopen.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van Toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal.

Opmerkingen

Aanwezigheidsplicht

Voor dit college, dat voor een belangrijk deel bestaat uit het aanleren van vaardigheden, geldt een aanwezigheidsplicht. Bij twee gemiste colleges krijgen studenten een extra opdracht ter compensatie, bij drie gemiste colleges moeten zij de werkgroep volgend jaar overdoen.