Studiegids

nl en

Statistics in Practice

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is open voor de volgende categorieen van studenten:

 • Bachelor CAOS,

 • Pre-Master’s CAOS (expliciet toegelaten tot deze cursus)

N.B. Dit vak moet met goed gevolg worden afgelegd om deel te kunnen nemen aan de tweedejaarsvakken Fieldwork NL, Research Preparation, and Multivariate Analysis.

Voertaal

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd.
Werkgroepen: Eerstejaars bachelorstudenten van CAOS hebben de voorkeurstaal voor werkgroepen gekozen bij de aanmelding voor de opleiding. Pre-master studenten volgen de Engelstalige werkgroepen.
Tentamens worden afgelegd in de taal waarin de werkgroepen zijn gevolgd.

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding tot kwantitatieve analyse voor antropologen. De volgende onderwerpen worden besproken en geoefend (met IBM SPSS Statistics):

 • Inleiding tot beschrijvende statistiek

 • Inleiding bivariate analyse

 • Inleiding tot inferentiële statistiek, nulhypothese-significantietesten

 • Beoordeling van hypothesen; significantieniveau, kritiek gebied, alfa- en bètafouten

 • Statistische toetsen voor correlatie en voor de vergelijking van groepsgemiddelden

 • Kritiek op de benadering van Null Hypothesis Significance Testing

Leerdoelen

Na deze cursus:

 • Heb je kennis van univariate analyse

 • Heb je kennis van bivariate analyse

 • Ben je in staat om geschikte statistische tests te kiezen voor correlatie en vergelijking van groepsgemiddelden en kun je deze tests uitvoeren met SPSS, de uitkomsten correct rapporteren en interpreteren op basis van de onderzoeksvraag, het meetniveau en de mogelijke aannames (parametrisch of niet-parametrisch )

 • Heb je het vermogen om kritisch te reflecteren op nulhypothese-significantietesten en de rol van statistiek in wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke debatten

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Toetsing

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden tentamen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden in uSis

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Brightspace

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Studiemateriaal

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Contact

Dr. Belia Schuurman Dr. S.R.J.J. Hölsgens