Studiegids

nl en

Praktische pedagogiek: het vertalen van wetenschap naar praktijk

Vak
2023-2024

Beschrijving

Veel ouders hebben vragen over de opvoeding van hun kind. Deze worden gesteld aan en beantwoord door verschillende mensen uit de wetenschap en praktijk. In dit vak worden deze vragen en antwoorden bestudeerd en geanalyseerd. Dit wordt gedaan vanuit theoretische en praktische invalshoeken.
Bij dit vak gaan we in op het theoretisch kader en de algemene kenmerken en principes van opvoedingsvoorlichting. We bespreken de laatste wetenschappelijke inzichten over hoe om te gaan met onder andere overmatig huilen, slaapproblemen, eetproblemen, gedragsproblemen, hooggevoeligheid, en gebruik van digitale media.

Voor al deze aspecten wordt nagegaan in hoeverre gedegen wetenschappelijke studies van verschillende voorlichtingsmethoden en interventies voorhanden zijn en of de informatie en adviezen die ouders krijgen ook gebaseerd zijn op dergelijke wetenschappelijke inzichten. Populaire opvoedingsboeken die ouders lezen worden kritisch onder de loep genomen.

Tijdens de werkgroepbijeenkomsten worden studenten in staat gesteld de opgedane theoretische kennis direct praktisch toe te passen. Onder begeleiding gaan studenten aan de slag met het beantwoorden van opvoedvragen van echte ouders, en deze ouders te voorzien van praktisch advies gebaseerd op wetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen

Studenten verwerven inzicht in de theorie en praktijk van opvoedingsvoorlichting en leren de vertaalslag te maken van wetenschap naar praktijk.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges.

Let op: Deelname aan een werkgroep bij dit vak is niet verplicht. Deelname is echter niet vrijblijvend – als je je inschrijft voor een werkgroep word je geacht actief deel te nemen en alle bijeenkomsten bij te wonen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (MC en open vragen).

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Wordt nog bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

UITSLUITEND VOOR PRE-MASTER STUDENTEN
Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moeten jullie je zelf inschrijven via uSis (DUS NIET VIA MYSTUDYMAP). Je ontvangt hierover in het najaar van 2023 een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.
Het inschrijven voor alle vakken is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Contact

Coördinatoren van het vak zijn dr. Lenny van Rosmalen en Dr. M.J. Woudstra.