Studiegids

nl en

Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief

Vak
2023-2024

Beschrijving

Adoptie van (buitenlandse) kinderen en pleegzorg brengen specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen met zich mee. Zowel voor de adoptie- en pleegouders, voor de pedagoog die deze gezinnen voorlicht of (preventief) begeleidt, als voor andere professionals zoals leerkrachten of pedagogisch medewerkers van de kinderopvang.

Adoptiekinderen en pleegkinderen hebben vaak voorafgaand aan de plaatsing (in adoptie- ofwel pleeggezin) verwaarlozing en mishandeling meegemaakt in het gezin van herkomst of in een kindertehuis. De gevolgen van de meegemaakte deprivatie kunnen bij het adoptie- en pleegkind leiden tot ontwikkelingsachterstanden, psychopathologie en probleemgedrag in het gezin. De ontwikkeling van een kind hangt echter van vele factoren af. In dit vak onderzoeken we verschillende factoren die mogelijk een risico vormen voor de ontwikkeling van adoptie- en pleegkinderen, of een uitdaging zijn voor de opvoeders. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat een groot deel van de adoptiekinderen tegenwoordig een ‘special need’ heeft (o.a. medische aandoening of ontwikkelingsstoornis). En welke rol spelen gevoelens over adoptie en afstand? Binnen pleegzorg kan gedacht worden aan zaken zoals overplaatsingen, contact met de biologische ouders, soorten plaatsingen, en meer.

Tegelijkertijd kunnen adoptie en pleegzorg worden opgevat als protectieve factoren, in de zin dat het kind in het nieuwe gezin in veel betere omstandigheden terecht komt en meer ontwikkelingskansen krijgt. We kijken dus ook naar beschermende factoren, zoals sensitief ouderschap door de nieuwe opvoeders.

Op deze manier krijgen we inzicht in het herstelvermogen van deze groep kinderen die deprivatie heeft meegemaakt in hun vroege kinderjaren. Daarbij staan we ook stil bij mogelijkheden voor behandeling en interventie.

Leerdoelen

  • Kennismaking met het werkveld van adoptie en pleegzorg.

  • Je leert over de ontwikkeling van adoptie- en pleegkinderen: hoe gaat het met deze groepen kinderen? En welke factoren kunnen gezien worden als risico dan wel protectieve factor?

  • Kennismaking met psychopathologie bij adoptie- en pleegkinderen. Hoe ernstig zijn de problemen en waar moet je op letten bij diagnostiek?

  • Reflecteren over mogelijkheden voor behandeling en interventie bij adoptie- en pleegkinderen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen (70% van het eindcijfer) en een opdracht (30% van het eindcijfer). Beide onderdelen moeten met een voldoende worden beoordeeld. Er geldt een aparte herkansingsmogelijkheid voor zowel het tentamen als de opdracht; dus bij een onvoldoende voor één van de onderdelen is het mogelijk om alleen dat onderdeel te herkansen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De literatuur voor dit vak zal op Brightspace bekend gemaakt worden.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

UITSLUITEND VOOR PRE-MASTER STUDENTEN
Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moeten jullie je zelf inschrijven via uSis (DUS NIET VIA MYSTUDYMAP). Je ontvangt hierover in het najaar een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.
Het inschrijven voor alle vakken en tentamens is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Contact

Coördinator van het vak is Dr. R.S.M. Buisman.