Studiegids

nl en

Onderwijs ontwerpen

Vak
2023-2024

Beschrijving

In deze cursus maak je kennis met het vakgebied instructional design, oftewel onderwijskundig ontwerp, dat zich bezighoudt met de vraag hoe kennis en vaardigheden zo effectief mogelijk aangeleerd kunnen worden. Daarbij gaat het niet alleen om instructie in de zin van “uitleg door een docent”, maar om de hele leeromgeving inclusief bijvoorbeeld lesmaterialen en oefenmogelijkheden. Een centrale overweging daarbij is hoe wetenschappelijke kennis over hoe mensen leren vertaald kan worden naar een onderwijsontwerp.

In deze cursus maak je kennis met de basisprincipes van instructional design, en leer je deze ook toepassen bij het ontwerpen van onderwijs. Daarnaast leer je over verschillende principes, theorieën en debatten die op dit moment in de onderwijswetenschappen worden gevoerd, zodat je jouw ontwerpkeuzes kunt onderbouwen met wetenschappelijke inzichten.

Leerdoelen

Studenten die deze cursus hebben gevolgd:
1. Hebben kennisgemaakt met het vakgebied instructional design en met diverse aanpakken voor onderwijskundig ontwerp
2. Kunnen de belangrijkste fasen en overwegingen in het onderwijskundig ontwerpproces uitleggen
3. Kunnen deze ontwerpfasen en -overwegingen toepassen bij het ontwerpen van onderwijs
4. Kunnen diverse theorieën en principes over leren en instructie herkennen in en gebruiken bij het analyseren en evalueren van onderwijsontwerpen en praktische onderwijssituaties
5. Kunnen gemaakte keuzes in een bepaalde ontwerpsituatie verantwoorden met verwijzing naar relevante theorieën en principes over leren en instructie.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (met verplichte deelname) en zelfstudie. Met goede reden mag maximaal één werkgroep worden gemist, waarbij je je vooraf per mail af dient te melden bij de werkgroepdocent; je maakt dan in overleg met de docent en met je groepsgenoten afspraken om het gemiste werk in te halen.

Toetsing

  • Individuele schriftelijke opdrachten (telt mee voor 50%);

  • Groepsgewijze ontwerpopdracht, inclusief individuele bijdrage aan het groepsproduct en -proces (telt mee voor 50%).

Elk van deze twee onderdelen dient met een voldoende (minimaal 5,5) te zijn beoordeeld om het cijfer te laten gelden. Alleen wanneer één van deze twee deelcijfers onvoldoende is, kan en moet het betreffende onderdeel worden herkanst om het vak binnen hetzelfde collegejaar succesvol af te sluiten. Voor een herkansing kan maximaal een 7.0 worden behaald. Voldoende deelcijfers blijven geldig in een volgend collegejaar.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Tijdens de cursus wordt gewerkt met het volgende boek:
Dick, W., Carey, L., & Carey, J.O. (2022). The Systematic Design of Instruction (9th edition). Pearson.

NB:

  • Het gebruik van de 8e editie (uit 2015) is ook toegestaan.

  • Dit boek is ook verkrijgbaar als e-book (goedkoper dan op papier). Als je de gedrukte versie wilt, bestel deze dan op tijd, want de levertijd kan lang zijn.

Aanvullende literatuur, zoals wetenschappelijke artikelen, wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

*Studenten die dit vak als externe gaststudenten volgen worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

NB: omdat dit vak geen tentamen heeft hoef je je niet in My Studymap in te schrijven voor een tentamen (wel voor het onderwijs).

Contact

De coördinator van het vak is dr. Emilie Prast.