Studiegids

nl en

Negotiation and Conflict management (NL) - SEM 2

Vak
2023-2024

Disclaimer: Het vak zal vier keer worden aangeboden in dit studiejaar: tweemaal in het eerste semester - in het Engels en het Nederlands, en tweemaal in het tweede semester - in het Engels en het Nederlands.

Disciplines: Rechten, bestuurskunde, psychologie, sociologie.
Vaardigheden: Onderhandelen, conflict management, samenwerken, geschillen oplossen, conflict analyse.

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

Beschrijving:

Een samenleving zonder conflicten bestaat niet! In deze cursus maak je elke bijeenkomst kennis met kleine of complexe problemen die spelen op verschillende sociale niveaus in de wereld. Conflicten, en de manier waarop we hiermee omgaan, vormen een belangrijk deel van ons persoonlijke en professionele leven. Hoewel vaardigheden een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van moeilijke kwesties, is het ook van belang dat je kijkt naar de ontwikkeling van conflicten, en begrijpt waar ze vandaan komen, als je op zoek bent naar een oplossing. Sterker nog: je zult een beter resultaat behalen als je deze inzichten in acht neemt.

In deze Honours Class maak je kennis met wetenschappelijke en praktische inzichten op het gebied van probleemoplossing en onderhandeling op verschillende sociale niveaus (bijv. in internationale, zakelijke of persoonlijke context). Je zult leren hoe je verschillende typen conflicten kunt analyseren, en je kunt werken aan (de ontwikkeling van) je eigen vaardigheden.

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak, hebben studenten:

  • inzicht verkregen in theorieën over conflictmanagement, onderhandelen (MGA), en mediation;

  • geleerd over wetenschap en toepassing van het beslechten van conflicten en onderhalen op verschillende niveaus (internationaal, zakelijk en persoonlijk);

  • geleerd om verschillende conflicten te analyseren;

  • hun eigen onderhandelingsvaardigheden ontwikkeld doormiddel van simulatieoefeningen;

  • hun mediationvaardigheden ontwikkeld via rollenspellen.

Programma:

De bijeenkomsten van deze hybride class zullen plaatsvinden van 17.00 - 21.00 op volgende dinsdagen:

Sessie 1: 30 januari (live) Kamerlingh Onnes gebouw, zaal B0.14
Introductie Conflictmanagement

Sessie 2: 6 februari (live) Kamerlingh Onnes gebouw, zaal B0.14
Onderhandelen ( o.a. de Mutual Gains Approach)

Sessie 3: 13 februari (online)
Onderhandelingssimulatie

Sessie 4: 20 februari (hybride/live) Kamerlingh Onnes gebouw, zaal B0.16
Gastspreker. Mr. F. Evers over (internationaal) onderhandelen in de praktijk

Sessie 5: 5 maart (online)
Mediation

Sessie 6: 19 maart (live) Kamerlingh Onnes gebouw, zaal B0.14 en zaal B0.16
Gasttrainer: drs. L. Reijerkerk Conflicthanterings- en mediationvaardigheden

Sessie 7: 26 maart (live) Lipsius gebouw, zalen 1.21, 1.19, 1.20, 1.30, 1.33, 1.31
Internationale mediation en onderhandeling (Roleplay)

Deadline eindopdracht: n.t.b.

Locatie:
Reguliere bijeenkomsten in het Kamerlingh Onnes gebouw, zaal B0.14 en zaal B0.16.
Eindbijeenkomst in Lipsius gebouw, zalen 1.21, 1.19, 1.20, 1.30, 1.33, 1.31.

Literatuurlijst:

  • "Het kan wel! Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat” geschreven door Frans Evers en Lawrence Susskind (Verplichte literatuur);

  • “Good for You and great for me" van Lawrence Susskind (Optionele literatuur).

Dit kan later aangevuld worden tijdens de bijeenkomsten of via Brightspace.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

Toetsing:

  • 70% individuele opdracht van 2000 woorden;

  • 30% groepsopdracht van 3000 woorden.

Studenten kunnen dit vak alleen succesvol afronden als alle deeltoetsen met een voldoende zijn behaald.

Brightspace en uSis:

Brightspace wordt gebruikt in dit vak. De registratie in Brightspace zal centraal worden gedaan.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan.

Aanmelden:

Aanmelden voor dit vak is mogelijk van maandag 30 oktober t/m zondag 19 november 2023 via de Honours Academy. De aanmeldlink zal op de studenten website van de Honours Academy worden geplaatst.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan voor begin van het vak.

Contact:
Dr. Wendy Versteeg: wendyhversteeg@gmail.com