Studiegids

nl en

Das Eigene und das Andere: Kulturen, Medien und Identität

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Voor andere deelnemers dan BA-studenten Duitse taal en cultuur geldt dat zij over een adequate passieve kennis van het Duits moeten beschikken

Beschrijving

Dit college bespreekt aan de hand van concrete voorbeelden de manier waarop het huidige Duitsland met zichzelf omgaat (in nationale symbolen, publieke discussies, in film en literatuur) en welke instituties daarbij een rol spelen (b.v. politiek, wetenschap, media, kunst en literatuur). Daarbij komt regelmatig de historische achtergrond aan de orde en ook de vraag of er verschillen zijn tussen Oost- en West-Duitsland wat de behandelde onderwerpen betreft? Verder wordt ook de veranderende demografische constellatie van de Berliner Republik en de impact hiervan op het hedendaagse culturele leven daar belicht.

Aan de hand van opdrachten analyseert en presenteert de student de te bespreken fenomenen, gaat daarbij tevens steeds ook in op talige aspecten ervan. Bestudeerd worden daarnaast Duitstalige teksten die van bijzonder belang zijn voor de mediacultuur. Het doel is daarbij na te denken in hoeverre datgene wat wij weten en ervaren door media wordt bepaald en hoe media aan nationale beeldvorming en identiteit bijdragen.

Leerdoelen

Studenten

 • zijn in staat onder begeleiding een afgebakende wetenschappelijke vraagstelling te formuleren en schriftelijk te beantwoorden;

 • beschikken over een globaal inzicht in en over basiskennis van de actuele Duitse cultuur en de historische achtergrond ervan;

 • zijn in staat culturele uitingen uit het huidige Duitsland in in de context van media, politiek en publieke discussies te situeren;

 • maken kennis met relevante analyse-aspecten en -instrumenten uit verschillende relevante cultuurwetenschappelijke disciplines;

 • zijn getraind in het lezen van wetenschappelijke literatuur en het kritisch reflecteren op de daarin gebruikte theorien en methodes;

 • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk in het Duits weer te geven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Presentaties, wekelijkse essayvragen en schriftelijk werkstuk.

Weging

 • Presentaties: 20%

 • Wekelijkse essayvragen: 10%

 • Schriftelijk werkstuk: 70%

Herkansing

Herkansing via het schriftelijk werkstuk.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt via Brightspace ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Geen.