Studiegids

nl en

BA Duits Verplicht buitenlandverblijf

Vak
2023-2024

Voor alle studenten van de opleiding is een verplicht buitenlandverblijf in het tweede semester van het tweede studiejaar gepland. Je volgt 25 EC aan vakken aan een Duitstalige universiteit.

Het individuele studieprogramma wordt vooraf in een Learning Agreement vastgelegd dat door de Examencommissie goedgekeurd moet worden. De docenten helpen graag bij het kiezen van de vakken aan de Duitse universiteiten.

Wie om gegronde redenen niet naar het buitenland kan gaan, kan vrijstelling aanvragen bij de Examencommissie. Redenen kunnen zijn gezondheidsproblemen, maar ook bv. zorgtaken. Neem in dat geval altijd eerst contact op met de studieadviseur.