Studiegids

nl en

Literatuur: Realisme en Symbolisme (Stromingen 1)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De term realisme wordt in de eerste plaats gebruikt voor een literatuur- en kunsthistorische periode in de negentiende eeuw. Westerse literaire teksten uit deze periode kenmerken zich door specifieke narratieve technieken, door een specifieke taalopvatting, specifieke motieven en thema’s en een specifieke relatie tot de lezer. Daarnaast wordt de term realisme ook veel ruimer gehanteerd voor de aanduiding van een type tekst of een manier van schrijven die zowel in de negentiende als in de twintigste eeuw aangetroffen wordt, en die in feite tot op de dag van vandaag dominant is. Deze cursus zal zich concentreren op het realisme als literatuurhistorische periode en op het aan het realisme verwante naturalisme. Naast een verhaal van George Sand worden romans besproken van Gustave Flaubert, Émile Zola en Charlotte Brontë. Het laatste deel van het college behandelt het laat-negentiende-eeuwse symbolisme, waarin de zintuigen centraal staan. We bespreken poëzie van Franse symbolisten als Paul Verlaine en Stéphane Mallarmé en een roman van Joris Karl Huysmans. Ook komen theoretische teksten aan bod die de specifieke kenmerken van het Realisme en het Symbolisme belichten.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

 • heeft de student kennis van de historische betekenis van het realisme en symbolisme als literaire stromingen en inzicht in zijn stijlprincipes en thematiek;

 • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover;

 • heeft de student geoefend met het vertalen van de verworven kennis voor een breder publiek in de vorm van een podcast (wetenschapscommunicatie);

 • heeft de student geleerd om samen te werken aan een praktische podcast-opdracht.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Individuele opdrachten

 • Tentamen (take-home)

 • Groepsopdracht (podcast)

Weging

 • Individuele opdrachten (pass/fail)

 • Tentamen (50%)

 • Groepsopdracht (podcast) (50%)

Voor het tentamen en voor de groepsopdracht moet minimaal een 5,5 gehaald worden.

Herkansing

De tussentijdse opdrachten kunnen niet herkanst worden. In het geval van een onvoldoende zal een vervangende toets worden georganiseerd.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De artikelen die van week tot week gelezen moeten worden, worden via Brightspace digitaal beschikbaar gesteld. Daarnaast moeten onderstaande titels worden aangeschaft of geleend. Deze mogen ook in een Nederlandse of Engelse vertaling gelezen worden. Studenten dienen de teksten te hebben gelezen en bij zich te hebben tijdens de werkgroepen.

 • Gustave Flaubert, Madame Bovary (1856)

 • Émile Zola, La Bête Humaine (1890) (Het Beest in de Mens)

 • George Sand, “Lavinia” (1833)

 • Charlotte Brontë, Jane Eyre (1847)

 • J.K. Huysmans, À Rebours (1884) (Tegen de Keer)

Inschrijven

Eerstejaarsstudenten Film- en literatuurwetenschap worden ingeschreven door de onderwijsadministratie.
Voor overige studenten is inschrijven via MyStudyMap verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal.

Opmerkingen

-