Studiegids

nl en

Klassieke teksten

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor:

 • Bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het Standaardtraject en de inleidende cursus Griekse en Romeinse Filosofie met goed gevolg hebben afgerond.

 • Pre-masterstudenten Philosophy, mits de cursus is opgenomen in het toelatingsbesluit, en de inleidende cursus Griekse en Romeinse Filosofie met goed gevolg hebben afgerond.

Beschrijving

In dit college oefenen we het lezen van een klassieke wijsgerige tekst. We zullen ons richten één van de meest invloedrijke delen van Aristoteles´ Metaphysica, namelijk boek Lambda (12). Hier zien we hoe Aristoteles met een uitgekiende argumentatie zijn fysica, psychologie en metafysica aan elkaar koppelt om letterlijk het toppunt te bereiken van zijn filosofisch denken: een eeuwige denkact die tegelijkertijd de hoogste vorm van zijn is en de eerste oorzaak van het universum—zonder ook maar iets te scheppen. Paradoxaler kan bijna niet.

Ondanks dat is het boek al sinds de Oudheid populair bij iedereen die op zoek is naar de oorzaak van alles, of die het bestaan van de eigen favoriete godheid graag bevestigd ziet door Aristoteles. We zullen in het college een aantal teksten uit die latere receptie naast onze eigen lezing leggen.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de opbouw en structuur van een klassieke wijsgerige tekst: Aristoteles Metaphysica Lambda;

 • Aristoteles’ stijl en methode;

 • enkele antieke en hedendaagse interpretaties van Metaphysica Lambda.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • passages uit een klassieke tekst helder en in eigen woorden uit te leggen en becommentariëren, en moeilijke passages en begrippen te verhelderen;

 • zich kritisch te verhouden tot alternatieve vertalingen van deze passages;

 • een beknopt filosofisch paper te schrijven over deze passages;

 • een goede vraagstelling voor het paper te formuleren;

 • een opzet te maken voor een klein paper;

 • een argumentatief betoog te schrijven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • mondelinge presentatie

 • afsluitend paper

 • aanwezigheid en participatie

Weging

 • mondelinge presentatie (25%)

 • afsluitend paper (65%)

 • aanwezigheid en participatie (10%)

Herkansing

 • eindpaper (65%)

(Mondelinge presentatie en aanwezigheid en participatie blijven staan.)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Aristoteles Metaphysica: opgenomen in Aristotle Complete works, https://archive.org/details/CompleteWorks/mode/2up

Selectie uit de volgende vertalingen, commentaren en congresbundels:

 • Ross, W.D. 1997. Aristotle. Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Special reprint of 1924 edition ed. 2 vols. Oxford: Oxford University Press.

 • Verhoeven, C.W.M. 1989. Aristoteles. Het Opperwezen. Metaphysica Lambda. 's-Hertogenbosch: Ambo.

 • Reeve, C.D.C. 2016. Aristotle Metaphysics. Translated, with Introduction and Notes.The New Hackett Aristotle: Hacket Publishing Company.

 • Judson, Lindsay. 2019. Aristotle Metaphysics Book Λ. Translated with an Introduction and Commentary. Clarendon Aristotle Series. Oxford: Clarendon Press.

 • Horn, Christoph, ed. 2016. Aristotle’s Metaphysics Lambda – New Essays. Berlin: De Gruyter.

 • Frede, M., and D. Charles, eds. 2000. Aristotle's Metaphysics Lambda (Symposium Aristotelicum). Oxford.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.