Studiegids

nl en

Letterkunde II: Introduction à la littérature française (de 1800 à nos jours)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Voor hoofdvakkers: geen. Voor studenten van andere opleidingen, toelating in overleg met de docent.

Beschrijving

In dit college maak je kennis met de belangrijkste teksten uit de Franse letterkunde vanaf 1800 tot nu. Je leert deze teksten in het origineel lezen, in bloemlezing of in hun geheel, en je leert ze plaatsen binnen de betreffende cultuurhistorische kaders en literaire stromingen. In het werkcollege/ practicum (1 uur per week) leer je zelf literaire teksten analyseren via technieken als close reading en explication de texte; je leert zelfstandig informatie verzamelen over literatuur en mondeling en schriftelijk verslag leggen van je bevindingen.

Leerdoelen

  • Algemene kennis van de belangrijkste primaire teksten en literaire stromingen van de 19e en 20 eeuw

  • Deze teksten kunnen plaatsen in de betreffende cultuurhistorische kaders

  • Literaire teksten leren lezen en analyseren

  • Leren mondeling en schriftelijk verslagleggen van je analyses, individueel of met anderen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Dit college is een hoor-/werkcollege. Studenten bereiden huiswerkopdrachten voor waar tijdens de colleges op wordt ingegaan en waarvan een aantal ook moet worden ingeleverd. Daarnaast werken de studenten in groepjes van ongeveer vier studenten samen aan een groepsproject over een van de literaire werken op het programma. Tijdens dit groepsproject wordt geoefend met academisch schrijven en presenteren.

Toetsing en weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers: midtermtentamen (40%); slottentamen (40%); practicumcijfer (20%).;
Schriftelijke deeltentamens: korte open(invul)vragen
Practicum: participatie / mondelinge en schrijftelijke opdrachten

Herkansing

Midtermtentamen en eindtentamen worden tegelijk herkanst. Alleen een onvoldoende deeltoets kan herkanst worden. Het practicum kan niet herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking  georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Claude Bouthier, Christophe Desaintghislain e.a., Mille ans de littérature française, Nathan, 2003

  • Guy de Maupassant, Contes de la bécasse, LGf, Classiques, 1979.

  • Patrick Modiano, Dora Bruder, Gallimard – Poche, 1999.

  • Jean-Philippe Toussaint, La salle de bain, Minuit, Minuit Double, 2005.

Aanvullende literatuur wordt via BS toegankelijk gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

N.v.t.