Studiegids

nl en

Grieks taalverwerving 1A

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Het college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten. Studenten GLTC volgen dit college als zij geen eindexamen Grieks hebben gedaan en niet de keuzevakken Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 met succes hebben afgerond. De overige studenten volgen Grieks taalverwerving 1 (B/C groep).

Voor keuzevakstudenten biedt de opleiding de keuzevakken Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 aan. Voorkennis van het Grieks is voor die vakken niet vereist.

Beschrijving

In dit college wordt een begin gemaakt met de taalverwerving Grieks. Dit gebeurt aan de hand van de reader Grieks voor iedereen, die zich ten doel stelt de student in 24 hoofdstukken van het nulpunt tot een niveau te brengen dat het lezen van authentieke Griekse teksten (met de nodige hulpmiddelen) mogelijk maakt. De teksten in de reader zijn (her en der licht aangepaste) bestaande Griekse teksten. Dit maakt het mogelijk om vanaf het begin de aandacht niet alleen te richten op de noodzakelijke verwerving van basiskennis op het gebied van de morfologie en de syntaxis, maar ook op het aanleren van leesstrategieën die het lezen van de authentieke Griekse teksten kunnen vergemakkelijken. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het verwerven van een basiswoordenschat.

De reader wordt op de voet gevolgd, met als doel de afronding van de reader aan het eind van Grieks taalverwerving 2a.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • gedegen basiskennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, taalontwikkeling, morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatiek;

 • gedegen basiskennis van het Griekse vocabulaire en van de stamtijden.

Vaardigheden

De student leert:

 • een vertaling van gelezen of onvoorbereide tekst te formuleren;

 • open vragen te beantwoorden over morfologische en syntactische verschijnselen in een Griekse tekst en over de inhoud van deze tekst

 • actief te participeren in de discussie gedurende de colleges (mondelinge presentatievaardigheden).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Tussentoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst ter (gedeeltelijke) vertaling, met daarbij open vragen over morfologie, syntaxis en stamtijden, en uit een stukje onvoorbereide tekst ter vertaling (40%);

Eindtoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst ter (gedeeltelijke) vertaling, met daarbij open vragen over morfologie, syntaxis en stamtijden, en uit een stukje onvoorbereide tekst ter vertaling (60%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) als aanvullende eis dat het deelcijfer voor de eindtoets voldoende moet zijn.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen apart worden herkanst.

Inzage en nabespreking

De eindtoets wordt nabesproken tijdens een van de colleges van Grieks Taalverwerving 2a, of in een van de bijeenkomsten in het kader van het mentoraat (Academische vaardigheden).

Literatuurlijst

 • Michel Buijs en Adriaan Rademaker, Grieks voor iedereen: Van Alfa tot Xenophon in 24 lessen (Readeronline)

 • De belangrijkste woordenboeken Grieks-Nederlands of Grieks-Engels zijn online te raadplegen op logeion.uchicago.edu en woordenboekgrieks.nl (nog niet compleet). Indien je voorkeur uitgaat naar een papieren editie, kun je denken aan

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).

Inschrijven

BA1 studenten GLTC worden het eerste semester aangemeld door de opleiding. In het tweede semester schrijven studenten zich zelf in via MyStudymap.

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

niet van toepassing