Studiegids

nl en

Latijn taalverwerving 2A

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten GLTC zonder Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten met eindexamen Latijn volgen Latijn taalverwerving 2B of Latijn taalverwerving 2C.

Voor niet-GLTC studenten biedt de opleiding het keuzevak Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (voorkennis van het Latijn niet vereist).

Beschrijving

Dit college is het vervolg van Latijn taalverwerving 1a. In deze cursus wordt het verwerven van een basiswoordenschat afgerond en worden de onregelmatige werkwoorden (stamtijden) gememoriseerd. Aan het eind van de cursus is een niveau bereikt dat het mogelijk maakt een authentieke Latijnse tekst met de nodige hulpmiddelen (woordenboek, annotaties) te lezen.

Net als in de eerste cursus is de precieze inhoud van de colleges afhankelijk van het niveau van de deelnemers, en kan het door het kleine aantal studenten gemakkelijk op de individuele behoefte van de student afgestemd worden.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student (met een beperkte kennis van het Latijn) beschikt over:

 • elementaire kennis van taalkundige kenmerken van het Latijn op het gebied van klankleer, morfologie, dialecten en taalontwikkeling; syntaxis, semantiek en pragmatiek. (I.i/vii)

 • elementaire kennis van de Latijnse vocabulaire en stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • elementaire lees- en vertaalvaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof al dan niet met behulp van woordenboek en annotaties. (II.i/ii)

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst te beantwoorden. (II.i/ii)

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges

 • Zelfstudie

Toetsing en weging

 • schriftelijke tussentoets (30%)

 • schriftelijk tentamen (70%)

Vereisten voor minimale aanwezigheid en voorbereiding worden tijdens de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Indien het geheel onvoldoende is, vervalt het resultaat van de tussentoets. In de herkansing wordt de gehele stof getoetst; het resultaat van de herkansing is het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Tirocinium Latinum (ed. N.H C. van Loenen e.a.), 19e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.

 • Kleine Latijnse Grammatica (ed. G.F. Diercks e.a.), 9e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.

 • H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, 5e editie, Amsterdam UP, 2009.

Inschrijven

BA1 studenten GLTC worden het eerste semester aangemeld door de opleiding. In het tweede semester schrijven studenten zich zelf in via MyStudymap.

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Voor niet-GLTC studenten biedt de opleiding het keuzevak Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2(voorkennis van het Latijn niet vereist).