Studiegids

nl en

Grieks Poëzie: Drama

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).
Keuzevakstudenten moeten Grieks taalverwerving 1 en 2 voltooid hebben om deel te mogen nemen aan dit college.

Beschrijving

Dit college vormt een inleiding op de Griekse Tragedie op basis van lectuur van Sophocles’ Antigone, grotendeels in het Grieks. Verscheidene aspecten van het Griekse drama zullen worden besproken: de opvoeringpraktijk, de inrichting van het theater, de opbouw van de tragedie, de rol van het koor, het Grieks van Sophocles, de poëtische vorm (metriek), en de functie van de tragedie in de sociaal-culturele context van Athene in de vijfde eeuw v. Chr.

Antigone is een van de beroemdste tragedies uit de klassieke oudheid. Naast Antigone zullen we Oedipus Rex in vertaling lezen. Ten slotte zullen we stilstaan bij het rijke Nachleben van Antigone.

We zullen ook aandacht schenken aan de tekstoverlevering van de tragedies van Sophocles.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student:

 • beschikt over basiskennis van het genre tragedie (formele kenmerken, opvoeringpraktijk, versvorm, belangrijkste tragediedichters). (I.ii)

 • beschikt over het vermogen om kritisch om te gaan met verschillende vormen van secundaire literatuur, in het bijzonder over de interpretatie van een tragedie (commentaren en artikelen). (I.vii)

 • herhaalt een deel van de bij Grieks Taalverwerving geleerde woordenschat en stamtijden (I.i; II.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • de bij Taalverwerving Grieks (1 en 2) opgedane kennis van morfologie en syntaxis toe te passen bij het lezen en interpreteren van het Grieks van Sophocles (I.i; II.i/iii)

 • zelfstandig te lezen met behulp van een commentaar. (II.i /schriftelijke vaardigheden)

 • korte vertalingen te formuleren van voorbereide en niet-voorbereide tekst uit een tragedie. (II.ii)

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)
  eenvoudige open vragen te beantwoorden over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof. (II.i)

 • de op college behandeldeinformatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • werkcollege

 • zelfstandige lectuur.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Tussentoets (40%): schriftelijk tentamen met korte open vragen: vertaling van en vragen over een reeds behandelde passage van Sophocles’ Antigone; korte open vragen en een enkele essayvraag over het eerste gedeelte van de collegestof; en een metrische analyse van een aantal iambische trimeters uit Sophocles’ Antigone.

 • Eindtoets (60%): schriftelijk tentamen, bestaande uit (a) korte open vragen en enkele essayvragen over de behandelde Griekse teksten, teksten in vertaling, secundaire literatuur, en collegestof; (b) vertaling van gelezen passages uit Sophocles’ Antigone; (c) vertaling van een niet voorbereide passage uit Sophocles.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de deelcijfers.

Herkansing

Indien het eindcijfer voor de cursus onvoldoende is, is er een herkansing mogelijk: in dat geval vervallen de behaalde deelcijfers. De herkansing (100% van het eindcijfer) gaat dan over alle onderdelen die getoetst zijn in tussentoets en eindtoets.

Inzage en nabespreking

De nabespreking van de tekst zal geschieden tijdens een bijeenkomst die zal worden bekendgemaakt in de studiewijzer van het vak.

Literatuurlijst

 • Sophocles, Antigone, edited by Mark Griffith, Cambridge: CUP 1999..

 • Een vertaling van Oedipus en Antigone, bij voorkeur : Sofokles, Vijf tragedies : Oidipous, Antigone, Aias, Filoktetes, Elektra, vertaald door Gerard Koolschijn, Amsterdam : Athenaeum-Polak & v. Gennep, 2020) (ISBN 978-9025312091), (o

 • Syllabus Grieks Grammatica (Readeronline)

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.