Studiegids

nl en

Pensum Latijn BA3

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
N.B. Studenten schrijven zich voor dit vak zelf in voor het tentamen waaraan ze willen deelnemen (januari, juni, augustus).
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Beschrijving

Het pensum Latijn bestaat uit de volgende onderdelen:
Voor allen verplicht:

 • Tacitus Annales 15.33-74 (en de rest van het 15de boek in vertaling) met de commentaar van Rhiannon Ash. N.B. haar introductie is verplichte lectuur;

 • Suetonius Nero 19-57 (en de rest van de Nero-biografie in vertaling) met een commentaar naar keuze (aanbevolen: Kierdorf).

Naar keuze:

 • ofwel Petronius Satyrica 26.7-78.8 (Cena Trimalchionis) met de commentaar van Martin Smith;

 • ofwel Horatius Satiren 1.4 en 1.5 en Juvenalis Satiren 1, 2 en 3 met de commentaren van respectievelijk Emily Gowers en Susanna Braund.

Studenten moeten tijdig aan de docent doorgeven welk keuzeonderdeel ze lezen voor het BA3 pensum.

Tijdens een bijeenkomst aan het begin van het semester zullen de betreffende teksten en commentaren (zie beneden, onder Literatuur) kort worden geïntroduceerd. Ook zal worden besproken op welke manier de commentaren efficiënt kunnen worden gebruikt.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • kennis van de taalkundige kenmerken en bijhorend begrippenapparaat (o.a. morfologie, syntaxis) van het Latijn en van een redelijk breed vocabulaire Latijn. (I.i, vii);

 • kennis van historiografie (Tacitus), literatuurtheorie (Horatius) en de Latijnse roman (Satyricon) of satire (Juvenalis) en heeft inzicht in de specifieke eigenschappen van deze verschillende genres. (I.ii, II.iii)

Vaardigheden

De student leert:

 • bovengenoemde teksten met behulp van wetenschappelijke hulpmiddelen (woordenboeken, commentaren) zelfstandig te lezen en in hun context te interpreteren. (II.i)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Dit studieonderdeel wordt getoetst d.m.v. een schriftelijk tentamen, bestaande uit vertaalopdrachten (2/3 cijfer) en vragen over taal, stijl, inhoud en context (1/3 cijfer). Hierbij weegt beheersing van de tekst het zwaarst.
N.B. 1: Een voldoende voor de vertaalopdrachten is een condicio sine qua non om voor het tentamen te kunnen slagen.
N.B. 2: Er zijn geen deeltoetsen; het tentamen is alleen schriftelijk en in zijn geheel af te leggen.

Weging

Schriftelijk tentamen bepaalt het eindcijfer volledig. N.B. Een voldoende voor de vertaalopdrachten is een condicio sine qua non om voor het tentamen te kunnen slagen (ziehierboven).

Herkansing

Het pensum kent per jaar drie toetsmomenten. Studenten die nominaal studeren maken het tentamen in januari.
Voor data zie Tentamenrooster Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • R. Ash (ed.) Tacitus Annals Book XV. Cambridge 2017.

 • W. Kierdorf (ed.) Lebes des Claudius und Nero. 1992.

 • K.R. Bradley (ed.) Suetonius' Life of Nero: An Historical Commentary, Brussel 1978.

 • B.H. Warmington (ed.) Suetonius: Nero. Londen 1999.

 • M.S. Smith (ed.) Petronii Arbitrii Cena Trimalchionis, Oxford 1975.

 • S.M. Braund (ed.) Juvenal: Satires Book I, Cambridge 1996.

 • E. Gowers (ed.) Horace: Satires Book I. Cambridge 2012.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht. N.B. Studenten schrijven zich voor dit vak zelf in voor het tentamen waaraan ze willen deelnemen (januari, juni, augustus).

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Beide talen – Grieks en Latijn – moeten in je BA3 programma vertegenwoordigd zijn met ten minste 5 EC. Houd hier dus rekening mee bij de keuze voor het BA3 pensum en de bachelorwerkcolleges en het bachelorwerkstuk. Wanneer je bij één van de talen een werkcollege volgt, bijvoorbeeld bij Latijn, en het onderwerp van je bachelorwerkstuk tevens over Latijn gaat, dien je het pensum Grieks te lezen (en vice versa). Indien bij beide talen een werkcollege gevolgd wordt mag je kiezen of je het pensum bij Grieks of Latijn leest.