Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing 1b: Conversatie & Luistervaardigheid

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies. Studenten dienen de cursus Actieve Taalbeheersing 1a: Conversatie & Luistervaardigheid met goed gevolg te hebben afgerond.

Beschrijving

Conversatie & Luistervaardigheid is gericht op het verder ontwikkelen van spreek- en luistervaardigheid, en bouwt voort op de vaardigheden opgedaan in Conversatie & Luistervaardigheid 1a. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • het vertellen wat iemand kan,

 • het vragen en geven van advies,

 • het omschrijven van situaties,

 • het uitleggen wat men wil/bedoelt/van plan is

 • het doen van verzoeken

Er zijn 2 contacturen per week. 1 uur= Luisteroefeningen (met een studentassistent) 1 uur= Conversatieoefening (met een docent, i.e., E. Yamamoto).

Leerdoelen

Conversatie & Luistervaardigheid:

 • Studenten kunnen gesprekken voeren over verschillende onderwerpen, verschillende situaties beschrijven, intenties duidelijk maken, verzoeken doen en advies geven.

 • Studenten kunnen grammaticale patronen herkennen en op correcte wijze toepassen in een gesprek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Final Exam (mondeling tentamen) 70%
Participation (Quizzes en opdrachten) 30%

Weging

Presentatie: Twee presentaties in de klas zijn vereist om te slagen voor de cursus. Als studenten geen twee presentaties houden, mogen deze studenten niet deelnemen aan het tentamen.

Om voor deze cursus te slagen, moet de student ten minste een 5,5 halen voor het tentamen.

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers. Alle elementen dienen met een voldoende afgerond te worden om dit vak te behalen (6 of hoger).

Herkansing

De herkansing heeft dezelfde vorm als het mondeling tentamen.

Inzage en nabespreking

Indien een student binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een inzage verzoekt bij de docent, wordt er een nabespreking georganiseerd.

Literatuurlijst

 • Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honsatsu Kanj-Kana (Main Textbook II Second Edition Kanji Kana), 3A Network, ISBN 978-4-88319-646-3

 • Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honyaku. Bunpo Kaisetu Eigoban (Translation & Grammar Notes II in English – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-664-7

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie VRIESHOF

Opmerkingen

Niet van toepassing.