Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing 1b: Kanji

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies. Studenten dienen de cursus Actieve Taalbeheersing 1a: Kanji met goed gevolg te hebben afgerond.

Beschrijving

Inleiding Kanji 1b is gericht op het verder uitbouwen van de kanji-kennis. Studenten zullen ongeveer 300 nieuwe kanji en combinaties daarvan leren lezen en schrijven. Ook komen er nieuwe combinaties van en met de eerder geleerde kanji (Inleiding Kanji 1a) aan bod. In totaal kent de student ongeveer 500 karakters (en hun compounds) leren lezen en schrijven. Studenten leren niet alleen de kanji zelf, maar ook de systematische basiskennis van kanji, zoals hoe ze in de Japanse samenleving worden gebruikt.

Leerdoelen

Kanji-introductie:

  • Studenten kunnen in totaal ongeveer 500 kanji en combinaties daarvan lezen en schrijven.

  • Studenten kennen de basiskennis van kanji.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Final Exam(Schriftelijk tentamen) 60%
Participation (Quizzes etc.) 40%

Om voor deze cursus te slagen, moet de student ten minste een 5,5 halen op het tentamen.

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers. Alle elementen dienen met een voldoende afgerond te worden om dit vak te behalen (6 of hoger).

Herkansing

De herkansing heeft dezelfde vorm als het schriftelijk tentamen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honsatsu Kanji-Kana (Main Textbook II Second Edition Kanji Kana), 3A Network, ISBN 978-4-88319-646-3

  • Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honyaku.Bunpo Kaisetu Eigoban (Translation & Grammar Notes II in English – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-664-7

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie VRIESHOF

Opmerkingen

Bij dit vak wordt veel zelfstudie verwacht. Daarbij is het cruciaal de eerder geleerde kanji te blijven herhalen en activeren.