Studiegids

nl en

Text, Thought and Culture

Vak
2023-2024

NB nieuwe eerstejaarsstudenten van de BA Koreastudies hoeven zich niet zelf in te schrijven voor de colleges van dit vak. Zij worden hiervoor ingedeeld

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten van de opleiding BA Koreastudies.

Beschrijving

Deze cursus geeft een introductie tot traditionele Koreaanse cultuur en maatschappij door middel van het lezen van een verscheidenheid aan ‘teksten’ – zowel geschreven of gedrukte letters en tekens, maar ook beeld en geluid – die aan de basis staan van een geïnformeerd begrip van het Koreaanse schiereiland toen en nu. Studenten verkrijgen hiermee kennis van de verbinding tussen historische achtergrond en recentere ontwikkelingen in de Koreaanse cultuur en maatschappij en worden bekend gemaakt met interpretering en analyse van verschillende belangrijke culturele en maatschappelijke fenomenen, zoals religieuze en ideologische stromingen, schriftsystemen, (schilder)kunst, sociale organisatie, cartografie, literatuur en poëzie.
Parallel aan de cursussen Text, Thought, and Culture en Premoderne Koreaanse geschiedenis voor 1876 wordt een tutorial verzorgd door een student-assistent waarin de stof nader wordt doorgenomen. Tevens zal hier bespreking van en aanwijzingen over de cursusopdrachten aan bod komen en wordt aandacht gegeven aan academische vaardigheden. De tutorials behandelen om en om de stof van deze twee cursussen, en worden ingeroosterd als één tutorialreeks op hetzelfde tijdslot.

Leerdoelen

 • Het ontwikkelen van een overzicht van Koreaanse traditionele cultureleliteratuur en andere belangrijke historische tekstgenres

 • Het leren interpreteren van primaire en secundaire bronnen en het beoordelen en op waarde schatten van bronnen, inclusief de mogelijkheden en beperkingen die zij misschien in zich dragen.

 • Het ontwikkelen van kritisch denken, probleemoplossing, en analytische vaardigheden.

 • Het aanleren van verantwoord brongebruik en -verwijzing.

 • Het verdiepen van de (academische) schrijfvaardigheid en bekwaming in schrijfstructuur en argumentatie.

 • Basiskennis van het lezen van Korea in al haar/zijn aspecten als ‘tekst’, bekendheid met sociale/culturele/historische instituten,

 • Artikelen analyseren en synthese daarvan als eigen tekst voor paper

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege (tutorials)

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijke tentamen met korte antwoordvragen en essayvragen (60%)

 • Schriftelijk academisch essay over een aan de cursus gerelateerd onderwerp of (deel)veld met gebruik van tenminste (40%)

Weging

Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de voor bovenstaande onderdelen behaalde cijfers. Om te slagen voor deze cursus dient de student voor zowel de beoordeling van het tentamen als voor die van het academisch essay een 6 of hoger te halen.

Herkansing

De herkansing voor deze cursus bestaat uit een herkansing van het tentamen en/of het academisch essay. De herkansing van het essay dient uiterlijk twee weken na bekendmaking van het cijfer te worden ingediend.

De onderdelen van deze cursus vormen één geheel en dienen binnen hetzelfde academisch jaar te worden afgerond. Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar volgende jaren.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Voorafgaand aan ieder college worden één of meerdere bronnen (academische artikelen, primaire bronnen in vertaling, enz.) gelezen en bestudeerd. De bronnenlijst wordt bekend gemaakt in de syllabus en zal bestaan uit materiaal dat online beschikbaar is via de UB of op de Course Reserve Shelf in de UB in fysieke vorm te vinden is.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden [https://teams.microsoft.com/l/message/19:39da6cf5217d497581615f5d4f5dfb90@thread.tacv2/1688649094719?tenantId=ca2a7f76-dbd7-4ec0-9108-6b3d524fb7c8&groupId=813563a9-06ec-4245-8cb7-43e9996b70d3&parentMessageId=1688648962537&teamName=Team OA Vrieshof&channelName=Algemeen&createdTime=1688649094719&allowXTenantAccess=false](https://teams.microsoft.com/l/message/19:39da6cf5217d497581615f5d4f5dfb90@thread.tacv2/1688649094719?tenantId=ca2a7f76-dbd7-4ec0-9108-6b3d524fb7c8&groupId=813563a9-06ec-4245-8cb7-43e9996b70d3&parentMessageId=1688648962537&teamName=Team OA Vrieshof&channelName=Algemeen&createdTime=1688649094719&allowXTenantAccess=false)

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Het cursusschema met leestaken, aanvullend leesmateriaal en leesvragen staan in de syllabus die bij aanvang van het college op de Brightspace-site te vinden zal zijn.