Studiegids

nl en

Populaire Genres in de Latijns Amerikaanse Cultuur (LK5)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Aanbevolen Spaans B2+ en C1

Beschrijving

Dit vak richt zich op de analyse van het ontstaan van de zogenaamd populaire genres - detective, melodrama - zowel in de heersende populaire cultuur (cinema, literatuur) als in de marginale artistieke producties (muziek, comics, telenovelas). Het doel van deze cursus is het identificeren van de karakteristieken en het analyseren van de effecten van deze nieuwe genres in specifieke werken.

Leerdoelen

 • Het toepassen van begrippen uit de algemene en Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap en Culturele Analyse bij het analyseren van Spaans-Amerikaanse culturele uitingen.
  -Het presenteren en schrijven van culturele analyses
  -Kritisch leren lezen en denken
  -Het oefenen van mondelinge en schriftelijke presentaties en discussies in het Spaans
  Vaardigheden:

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

 • Kritisch lezen en denken
  -Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

 • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

-Mondelinge presentatie van een analyse: 30%
-Schriftelijke opdracht: Een opdracht van 20% (of twee opdrachten van 10%)
-Werkstuk (3500 woorden): 50%

Herkansing

Studenten die minder dan 6.0 voor het eindwerkstuk ontvangen zullen het werkstuk moeten herkansen.
Een gecorrigeerde versie van het werkstuk kan een maand later ingeleverd worden. Daarna wordt het eindcijfer definitief vastgesteld. Om deze regel te kunnen toepassen is wel vereist dat het werkstuk op tijd is ingeleverd.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de tentamenuitslag wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De eerste week zal het programma, de informatie over het vak en de literatuur gepubliceerd worden in Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

a.i.churampi@hum.leidenuniv.nl

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Er geldt aanwezigheidsplicht voor werkcolleges: 80%.
Aanwezigheid tijdens werkcolleges is bepalend voor een succesvolle Presentatie (30%) en het inleveren van de opdracht (20%).
Presentaties zullen niet vervangen worden in geval van afwezigheid.