Studiegids

nl en

Russische grammatica 1A

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Ingeschreven staan als hoofdvakstudent Russische Studies.

Beschrijving

Let op: voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.

In dit werkcollege staat de Russische grammatica centraal. Naast de vormleer (morfologie) en zinsbouw (syntaxis), wordt ruim aandacht besteed aan het Russische schrift- , klank- en spellingssysteem, de uitspraak en de beginselen van fonetiek. Tenslotte neemt de verwerving van de basiswoordenschat een belangrijke plaats in. De praktische toepassing van de verworven grammaticale kennis zal voornamelijk worden getraind bij het vak Russische taalverwerving.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten per week (6 uur) die als volgt zijn opgebouwd: het college op dinsdag is voornamelijk gericht op grammaticatheorie en gestructureerde uitleg van de grammaticale thema’s in het hoofdstuk en heeft meer de vorm van een hoorcollege. De colleges op woensdag en donderdag zijn praktischer van aard, en behandelen de taalhandelingen, de oefeningen, en laten ruimte voor zelfwerkzaamheid of werken in groepsverband.
Ter voorbereiding op ieder college bestudeert de student paragrafen uit het handboek, maakt oefeningen uit het werkboek, en leest Russische teksten.
Tijdens de colleges worden complexe problemen in detail besproken en zal de grammatica uit het boek worden gestructureerd en uitgediept aan de hand van aanvullend materiaal. Daarnaast worden de oefeningen besproken, teksten grammaticaal geanalyseerd en bestaat de gelegenheid tot het stellen van vragen. Er wordt bij dit college een hoge mate van inzet en zelfwerkzaamheid vereist.

Leerdoelen

 • Verwerving van basiskennis Russische grammatica

 • Verwerving basiswoordenschat Russisch

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

De toetsing bestaat uit de schriftelijke tussentoetsen en een eindtentamen.

 • Tussentoets 1 (15%)

 • Tussentoets 2 (35%)

 • Eindtentamen (50%), hiervoor moet minimaal een 6 gehaald zijn.

 • Net als voor de colleges geldt voor de toetsen aanwezigheidsplicht.

Weging

Zie hierboven

Herkansing

 • Schriftelijk eindtentamen (50%)

Inzage en nabespreking

Nabespreking van de toetsen vindt plaats tijdens college.

Literatuurlijst

Verplicht:

 • Louwerse, N. (e.a.). 2016. Pasport v Rossijoe (Deel 1, Tekstboek en Werkboek). Amsterdam: Pegasus

 • Opleiding Russische Studies. 2020. Russische Basisgrammatica. (Op Brightspace.)

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht. Maximaal 5 colleges mogen gemist worden.
Let op: dit vak geldt als aanvullende eis ten aanzien van te behalen onderdelen voor het bindend studieadvies!