Studiegids

nl en

Russische grammatica 1B

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Voor deelname aan Russische grammatica 1B moet Russische grammatica 1A succesvol zijn afgerond.

Beschrijving

Let op: voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.

In dit werkcollege staat de Russische grammatica centraal, met name de vormleer (morfologie) en zinsbouw (syntaxis). Tenslotte neemt de verwerving van de basiswoordenschat een belangrijke plaats in. De praktische toepassing van de verworven grammaticale kennis zal voornamelijk worden getraind bij het vak Russische taalverwerving.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten per week (6 uur) die als volgt zijn opgebouwd: het college op dinsdag is voornamelijk gericht op grammaticatheorie en gestructureerde uitleg van de grammaticale thema’s in het hoofdstuk en heeft meer de vorm van een hoorcollege. De colleges op woensdag en donderdag zijn praktischer van aard, en behandelen de taalhandelingen, de oefeningen, en laten ruimte voor zelfwerkzaamheid of werken in groepsverband.
Er wordt bij dit college een hoge mate van inzet, voorbereiding, en zelfwerkzaamheid vereist.

Leerdoelen

 • Verwerving van basiskennis Russische grammatica

 • Verwerving basiswoordenschat Russisch

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

De toetsing bestaat uit een schriftelijke tussentoets en een eindtentamen. Het eindcijfer wordt voor 50% bepaald door de tussentoets, en voor 50% door het eindtentamen, waarvoor minimaal een 6 moet worden gehaald. Alleen het eindtentamen moet worden herkanst. De herkansing bestaat uit een schriftelijk eindtentamen (50 %).
Net als voor de colleges geldt voor de toetsen aanwezigheidsplicht.

Weging

 • Tussentoets 50%

 • Schriftelijk tentamen 50%

Herkansing

 • Deeltentamen (50%)

 • Eindtentamen (50%)

Inzage en nabespreking

Nabespreking van de toetsen vindt plaats tijdens college.

Literatuurlijst

Verplicht:

 • Louwerse, N. (e.a.). 2017. Pasport v Rossijoe (Deel 2 en 3, Tekstboek en Werkboek). Amsterdam: Pegasus

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht. Maximaal 5 colleges mogen gemist worden.