Studiegids

nl en

Russische leesvaardigheid 2B

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Voor deelname aan Russische leesvaardigheid 2B moet Russische leesvaardigheid 2A succesvol zijn afgerond.

Beschrijving

Net als bij Russische leesvaardigheid 2a is het doel van dit vak het leren lezen en begrijpen van Russische teksten. De moeilijkheidsgraad ligt echter hoger en de hoeveel tekst is ook groter dan bij Russische leesvaardigheid 2a: 350 pagina’s Russische literatuur.

Leerdoelen

Zie beschrijving.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Zelfstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

Mondeling tentamen.
Van de student wordt verwacht enkele willekeurige fragmenten uit de gelezen literatuur letterlijk en zonder woordenboek te kunnen vertalen.

Weging

Mondeling tentamen: 100%

Herkansing

Kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

350 pagina’s Russische literatuur naar keuze, maar in overleg met de docent. Je leest sowieso Turgenevs roman "Vaders en zonen" (alvast 250 van de 350 bladzijden). Er is een geannoteerde uitgave voor handen (И.С. Тургенев, Отцы и дети. Leesboek met annotaties. Met een inleiding, voetnoten en annotaties door F.L. Jansen, Amsterdam: Pegasus, 2015). Je kunt dit boek via Pegasus aanschaffen. Naast dit boek moet je dan nog op zoek naar 100 andere bladzijden Russische literatuur uit de negentiende of twintigste eeuw. Mocht je iets anders willen lezen dan Turgenevs “Vaders en zonen”, neem dan contact op met de docent.

Inschrijven

Je schrijft je voor dit zelfstudievak alleen in voor het tentamen. Inschrijven daarvoor via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.