Studiegids

nl en

Russische taalverwerving 2

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Voor deelname aan Russische taalverwerving 2 moet Russische taalverwerving 1 (bestaande uit Russische taalverwerving 1A en Russische taalverwerving 1B) succesvol zijn afgerond.

Beschrijving

Let op: voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.

Het vak Russische taalverwerving bestaat uit de volgende onderdelen: spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en luistervaardigheid. De colleges worden gegeven in het talenpracticum. Tijdens de lessen worden grammatica en woordenschat actief geoefend, de uitspraak en de intonatie verder verbeterd. Geheugentechnieken worden aangeleerd. De cursus bestaat uit 2 lessen van 2 uur per week (4 uur per week) in het eerste semester. In het tweede semester 2 uur per week. Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden op professioneel niveau. De studenten worden voorbereid op het verblijf in Sint-Petersburg. Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moeten de studenten zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij tenminste voldoet aan niveau B1 van het Common European Framework of Reference.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

  • Tussentoetsen (25%)

  • Deeltentamen in maart (25%).

  • Eindtentamen na terugkomst uit Sint Petersburg (50%) bestaat uit schrijf-, luister- en spreekvaardigheid.

Herkansing

Het eindtentamen kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Nabespreking van de toetsen vindt plaats tijdens college of op afspraak indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Bron, J. (e.a.). 2016. Pasport v Rossijoe (Deel 3, Tekstboek en Werkboek). Amsterdam

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

  • Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht. Maximaal 5 colleges per semester mogen gemist worden.