Studiegids

nl en

Description of a Non-western Language III: Leti

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Aan het tentamen en, indien aangegeven, het onderwijs van de volgende onderwijseenheden kan pas worden deelgenomen indien de tentamens van de daarbij vermelde voorafgaande onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd Propedeuse Taalwetenschap

Beschrijving

Leti is een Austronesische taal die gesproken wordt op het gelijknamige eiland in de Zuid-West Molukken (Oost-Indonesië) met ongeveer 7000 sprekers. Zowel genetisch als typologisch behoort het tot de Oosttimorese talen. De taal onderscheidt zich van de omliggende verwante talen en dialecten onder andere door metathesis en een complex deictisch systeem. Deze cursus bespreekt de taal zoals die wordt gesproken in het domein van Tutukei.
De cursus begint met een kort overzicht van de genetische en typologische taaldiversiteit in de regio om het Leti daarin te kunnen lokaliseren. Daarna worden de belangrijkste onderdelen van de Leti grammatica behandeld. Tevens worden de belangrijkste elementen uit de orale traditie besproken: lexicaal parallellisme, narratieve topologie en zangtaal.

Leerdoelen

  • Inleiding in de grammatica van het Leti;

  • Inzicht in de semantiek van Leti metathesis;

  • Inleiding in Zuidwestmolukse orale tradities;

  • Inzicht in orale narrativiteit.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

werkstuk/paper

Weging:

Parctipatie & aanwezigheid: 10%
Opdrachten: 10%
Midterm:30%
Paperpresentatie: 10%
Eindpaper: 40%

Herkansing

De eindpaper kan worden aangepast na overleg in geval van een onvoldoende

Literatuurlijst

Het college baseert zich op

Aone van Engelenhoven. 2004. Leti, a Language of Southwest Maluku. Leiden: Brill.
Benodige literatuur wordt beschikbaar gesteld door de docent.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht

Contact

For substantive questions, contact the lecturer listed in the right information bar

For questions related to the content of the course, please contact the lecturer, you can find their contact information by clicking on their name in the sidebar.

For questions regarding enrollment please contact the Education Administration Office Reuvensplaats E-mail address Education Administration Office Reuvensplaats: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

For questions regarding your studyprogress contact the Coordinator of Studies

Opmerkingen

Deze cursus biedt een inleiding in de grammatica en het taalgebruik van het Leti. Het pretendeert niet de student enige spreekvaardigheid bij te brengen.