Studiegids

nl en

BA eindwerkstuk Taal en Communicatie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Je sluit je studie af met een eindwerkstuk van plm. 10.000 woorden waarin je laat zien dat je in staat bent om onder begeleiding een afgebakend onderzoek uit te voeren en daarover op een heldere en overtuigende manier te rapporteren.

Het schrijven van een bacheloreindwerkstuk Taal en Communicatie gebeurt via een seminar. Voor dit seminar is een aparte pagina in de studiegids opgenomen. Schrijf je in voor het seminar (zie de aparte pagina).

Studenten dienen hun onderwerp en begeleider goed te laten keuren door de examencommissie door middel van een online formulier. Deadline voor het indienen van het formulier is 15 september voor studenten die hun scriptie in het eerste semester schrijven en 15 februari voor studenten die hun scriptie in het tweede semester schrijven.

Leerdoelen

Na afronding van je BA-werkstuk kun je:

  • een heldere, relevante en afgebakende onderzoeksvraag formuleren die getuigt van inzicht in de centrale debatten en methodes van het vakgebied;

  • een (kritische) analyse geven van geselecteerd onderzoeksmateriaal op basis van een adequate onderzoeksmethode;

  • een logisch en consistent schriftelijk betoog houden waarin conclusies logisch en onderbouwd volgen uit het gepresenteerde materiaal.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Een aantal werkcolleges en daarnaast meer individuele begeleiding in docentgroepjes.

Toetsing en Weging

Toetsing

  • Eindwerkstuk (100%)

  • Presentatie over het onderzoek (AVV; geldt als stop/go-moment)
    Voor het eindwerkstuk dien je minimaal een 5.5 te halen. Bij een onvoldoende kan het eindwerkstuk eenmalig worden herkanst, binnen hetzelfde semester.

Weging

N.v.t.

Herkansing

Bij een onvoldoende kan het eindwerkstuk eenmalig worden herkanst, binnen hetzelfde semester.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

-

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

For substantive questions, contact the lecturer listed in the right information bar

For questions related to the content of the course, please contact the lecturer, you can find their contact information by clicking on their name in the sidebar.

For questions regarding enrollment please contact the Education Administration Office Reuvensplaats E-mail address Education Administration Office Reuvensplaats: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

For questions regarding your studyprogress contact the Coordinator of Studies

Opmerkingen

Regelingen omtrent de scriptie kan je vinden bij de Facultaire en opleidingsreglementen