Studiegids

nl en

Contemporaine kwesties: Film, literatuur, politiek

Vak
2023-2024

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit vak bekijken we hoe hedendaagse kwesties tot uiting komen in literatuur en film. Dit doen we aan de hand van drie thema’s die niet alleen een belangrijke rol spelen binnen de Literatuur- en Filmwetenschap, maar ook in actuele maatschappelijke debatten. We lezen theoretische teksten en brengen deze in dialoog met een aantal literaire teksten en films. Daarbij richten wij ons vooral op hoe de verbeelding ons kan helpen nadenken over sociale, politieke en culturele vraagstukken. Waarop leggen deze literaire teksten en films de nadruk en op welke manieren doen zij dat? Hoe reflecteren zij op de vraag wat het betekent om te leven in de 21e eeuw? Hoe verhouden ze zich tot de actualiteit?

Ook bevat deze cursus de “LU-talk workshop”, onderdeel van het bredere Wetenschapscommunicatie-traject van de FLW Bachelor. In deze workshop leren studenten om hun onderzoek op een begrijpelijke en bevlogen manier over te brengen op een breder publiek. Van een expert uit de beroepspraktijk krijgen zij een training over het houden van een TED-talk achtige presentatie van vijf minuten. Deze LU-talks worden live opgenomen in een theater en op zowel inhoud als vorm beoordeeld.

Leerdoelen

Na afronding van dit college:

 • heeft de student geoefend met hoe literatuur en film geanalyseerd kunnen worden in relatie tot hedendaagse politieke kwesties;

 • heeft de student zich vanuit een interdisciplinaire benadering verdiept in enkele actuele thema’s en hedendaagse begrippen binnen de Literatuur- en Filmwetenschap;

 • heeft de student geleerd om theoretische teksten kritisch en aandachtig te lezen en op een productieve manier toe te passen;

 • is de student in staat om eigen onderzoek op een korte, begrijpelijke en bevlogen manier over te brengen op een breder publiek;

 • heeft de student geleerd om op locatie voor een groep te presenteren en om op een professionele manier samen te werken met mensen uit de beroepspraktijk.

 • heeft de student geleerd om op een productieve manier te reflecteren op het persoonlijke leerproces.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Intellectueel dagboek

 • LU-talk workshop

 • Reflectie eJournal

Weging

 • Intellectueel dagboek (50%)

 • LU-talk workshop (50%)

 • Reflectie eJournal (pass/fail)

Het eindcijfer komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde van het intellectueel dagboek (50%) en de LU-talk (50%). Voor het intellectueel dagboek en voor de LU-talk dient minimaal een 5,5 behaald te worden.

Herkansing

 • Als (een deel van) het intellectueel dagboek onvoldoende of onvolledig bevonden wordt, dan kan dit herkanst worden door middel van een vervangende maar soortgelijke opdracht; dit gaat in overleg met de docenten en hiervoor dient het dagboek wel wekelijks te zijn bijgehouden.

 • De LU-talks kunnen alleen in geval van bijzondere omstandigheden herkanst worden; dit gaat in overleg met de docenten.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het studiemateriaal wordt online beschikbaar gemaakt. Zelf aan te schaffen literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal.

Opmerkingen

-