Studiegids

nl en

Filmtheorie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Bij Filmtheorie beschouwen we de verscheidenheid aan theoretische inzichten over het medium film. In de periode dat filmwetenschappen zich begon te manifesteren aan de universiteiten – al dan niet in de rol van bijvak – profileerde zij zich als een serieus te nemen discipline door aan te haken bij gevestigde theorieën. Met name in de jaren zeventig waren structuralisme, semiotiek, apparatus theorie, ideologiekritiek en psychoanalyse zeer prominent in zowel filmcolleges als filmessays. In deze cursus Filmtheorie maakt de student ten eerste kennis met de inzichten die het aanzien van het vakgebied gestalte hebben gegeven veelal aan de hand van theoretische teksten, van o.a. Christian Metz, Jean-Louis Comolli, Laura Mulvey, Fredric Jameson, Stephen Neale en Peter Wollen. Ten tweede bespreken we hoe de invloed van deze theorieën heeft doorgewerkt in de filmwetenschap van de laatste twintig jaar. Ten derde relateren we de theorieën aan een aantal sleutelfilms uit de geschiedenis van de cinema.

Leerdoelen

In deze cursus

  • leert de student hoe filmwetenschap zich een plek in de academische wereld heeft verworven;

  • vergaart de student kennis op het vlak van de theorieën die de traditie van het vakgebied (in m.n. de jaren '70) hebben gevormd;

  • krijgt de student in het laatste kwart inzicht in de manier waarop meer eigentijdse theoretische aannames zich tot die traditie verhouden;

  • leert de student hoe theoretische concepten zich tot films (als primair materiaal) verhouden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Mid-term: twee keer een essay-opdracht, 750 woorden

  • Eind: twee keer een essay-opdracht, 750 woorden

De vragen zijn slechts in beperkte mate gestuurd en hebben een tamelijk open karakter.

Weging

Elke (individuele) opdracht weegt voor 25% mee.

Herkansing

Een student kan onvoldoende opdrachten herkansen. Het kan volstaan om er maar 1 te herkansen, of 2. Iedere herkansing telt voor 25%.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Artikelen online beschikbaar dan wel via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal.

Opmerkingen

-