Studiegids

nl en

Sterven en rouwen: een cultuurgeschiedenis van de dood

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Van de catacomben in het oude Rome tot de cantates van Johann Sebastian Bach, van socialistische begrafenisfondsen in Amsterdam tot existentialistische romans uit Parijs: de dood is overal. Sommige culturen zien deze pijnlijke waarheid niet graag onder ogen. Ze verbannen crematoria naar de rand van de stad en omheinen hun begraafplaatsen met grote hekken. In andere culturen daarentegen geldt het als misplaatst de doden zo rigoureus te scheiden van de levenden. Wat zegt deze omgang met de dood over normen en waarden, over rouw en troost en over publieke omgangsvormen?

Als existentieel beladen thema leent de dood zich bij uitstek voor cultuurhistorische studie, gefocust op betekenissen die mensen in verschillende culturen toekennen aan het grensmoment tussen leven en dood, op rituelen waarmee zij dit levenseinde markeren en op sociale conventies rond verdriet en rouw. Deze collegereeks staat daarom stil bij koninklijke sterfbedscènes, bij processies met paarden en wagens, bij Russische grafmonumenten en bij morele dilemma’s rond de dood (mag je overledenen fotograferen?).

Dit jaar zoomt het college in op materiële cultuur rond de dood: op bidprentjes, urnen, grafstenen, knekelhuizen, relieken en effigiën uit verschillende tijden en regio’s. Daarmee biedt het college een fascinerende kennismaking met cultuurhistorische bronnen en methoden. De serie bestaat uit hoorcolleges en één of meerdere excursies. Ze wordt verzorgd door stafleden uit de sectie Algemene Geschiedenis, aangevuld met enkele docenten uit andere secties.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) heeft een basale kennis van hoe de dood in verschillende culturen en perioden ervaren is;

 • 5) heeft een basaal begrip van cultuurhistorische vragen, bronnen en benaderingen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van één eindtoets in de vorm van een schriftelijk tentamen met open vragen en/of essayvragen.

Weging

 • Eindtoets: 100%

Herkansing

De eindtoets kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Aanvullende literatuur wordt op Brighspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.