Studiegids

nl en

De Stoa: een antieke filosofie voor de moderne tijd?

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit college is toegankelijk voor studenten van de BA Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en de BA Filosofie.
Minimale voorkennis: BA GLTC-studenten: overzichtscollege Geschiedenis van de Antieke Wijsbegeerte (BA1/2); voor studenten Wijsbegeerte is kennis van het Grieks geen vereiste.

Beschrijving

De Stoa leeft. Aan de ene kant wordt er volop wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de antieke Stoa. Aan de andere kant omarmen steeds meer mensen een stoïsche manier van leven, daartoe aangespoord door een eindeloze stroom van vertalingen van antieke stoïsche geschriften, eigentijdse zelfhulpboeken, cursussen en online communities. Op deze moderne revival van de Stoa wordt vanuit academische hoek zeer wisselend gereageerd. Sommige geleerden van naam en faam promoten deze ontwikkeling. Zo is de beroemde classicus Christopher Gill één van de founding members van Modern Stoicism, een organisatie van onder meer academici en psychotherapeuten die de Stoa promoot en wetenschappelijk onderzoek doet naar de effectiviteit ervan. Andere geleerden vinden juist weer dat die moderne Stoa weinig van doen heeft met de antieke Stoa, omdat een aantal essentiele elementen van de antieke Stoa in de moderne variant geen plaats hebben, zoals de dominate rol van god en het geloof in een volslagen gedetermineerde wereld. Deze confrontatie tussen de antieke en moderne Stoa roept dus een aantal belangrijke vragen op: Wat is nu precies de leer van de antieke Stoa? Kun je in de 21ste eeuw wel een filosofie beoefenen die ontstaan is in een hele andere wereld? En zo ja, wat levert het stoïcijnse leven je vandaag de dag dan op?
In dit college zullen we de filosofie van de antieke Stoa bestuderen en onderzoeken of die in onze modere wereld nog relevant kan zijn. Centraal hierbij staat het werk van de in het Grieks schrijvende Romeinse stoïcijn Epictetus, maar we zullen ook aandacht besteden aan andere auteurs zoals de grondleggers van de Stoa, Zeno, Cleanthes en Chrysippus, en de Romeinse stoïcijnen Seneca en Marcus Aurelius.

Leerdoelen

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • De student verdiept zijn/haar kennis van en inzicht in de filosofie van de Stoa, mede door eigen onderzoek.

 • De student verwerft kennis van de receptie van de antieke stoïsche filosofie in de moderne tijd (de zogenaamde ‘Nieuwe Stoa’).

Vaardigheden
Schriftelijke presentatievaardigheden:

 • Het opzetten van een heldere handout ter ondersteuning van een referaat.

 • Het uitwerken van een referaat tot een paper.

 • Mondelinge presentatievaardigheden:

 • Het zelfstandig verzorgen van een uitgebreider referaat met gebruik van een handout.

 • Het geven en ontvangen van (constructieve) kritiek op het referaat van een medestudent; het deelnemen aan een discussie.
  Onderzoeksvaardigheden

 • Het formuleren en uitwerken van een onderzoeksvraag met betrekking tot de filosofie van de Stoa.

 • Het verder ontwikkelen van heuristische vaardigheden (analyse van een antiek-filosofische tekst; het duiden van de relatie tussen filosofische inhoud en literaire vorm; het relateren van antiek-filosofische teksten aan relevante contemporaine filosofische debatten).

 • Het verzamelen en kritisch evalueren van secundaire literatuur.

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

5 EC (studenten BA GLTC):
Referaat (30%)
Paper (70%)
10 EC (studenten BA Filosofie):
Referaat (25%)
Midterm opdracht (25%)
Paper (50%)

Aanvullende eisen:
Bij dit college geldt een aanwezigheids- en participatieplicht. Wie onvoldoende aanwezig is en/of participeert kan van het college worden uitgesloten of een extra opdracht opgelegd krijgen.
Het onderdeel referaat dient met een voldoende afgesloten te worden.
De student is geslaagd indien zowel het referaat als het gewogen gemiddelde van alle onderdelen voldoende zijn en indien aan de aanvullende eisen is voldaan.
Herkansing
Indien het gewogen gemiddelde onvoldoende is, bepaalt de docent welk onderdeel / onderdelen dient / dienen te worden herkanst.
Herkansing referaat: een onvoldoende referaat dient altijd herkanst te worden op een moment dat gekozen wordt in overleg met de docent.
Herkansing paper: in overleg met de docent.
Herkansing midterm opdracht: in overleg met de docent.

Inzage en nabespreking
Bespreking van het referaat: aansluitend op het referaat.
Bespreking paper en midterm opdracht: schriftelijk en/of op afspraak.

Literatuurlijst

Verplichte literatuur:
*Epictetus, Discourses. Books 1-2 (translated by W. A. Oldfather), Loeb Classical Library vol. 131, Harvard University Press 1925. ISBN 0674991451
*Epictetus, Discourses. Books 3-4; Fragments; Encheiridion (translated by W. A. Oldfather), Loeb Classical Library vol. 218, Harvard University Press 1928. ISBN 0674992407
N.B.: de twee delen kosten samen nieuw ongeveer € 50, maar worden online vaak duurder aangeboden; beide delen zijn ook digital beschikbaar via de UB, maar dat leest / werkt een stuk minder prettig.
*A.A. Long, Epictetus. A Stoic and Socratic Guide to Life, Clarendon Press: Oxford 2002. ISBN 9780199268856 [digitaal beschikbaar via de UB en als paperback].

Niet verplicht, wel aan te bevelen:
Epictetus. Verzameld Werk. Vertaald door Gerard Boter en Rob Brouwer, Athenaeum: Amsterdam 2018; opnieuw uitgebracht als Epictetus Verzameld Werk. Vrij en Onkwetsbaar, 2020 [een recente goede en betaalbare Nederlandse vertaling van het werk van Epictetus; beschikbaar als e-book en papieren boek]

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie [NAAM OA](link naar contactgegevens OA)

Opmerkingen