Studiegids

nl en

Moleculaire genetica 1 (voor Bioinformatica)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In het college Klassieke Genetica komen de volgende onderwerpen aan bod: celcyclus, mitose, meiose, erfelijkheidswetten van Mendel, chromosoomtheorie van overerving, homologe recombinatie, chromatiden, centromeren, telomeren, chromosoomkaarten, en geslachtsgekoppelde en cytoplasmatische overerving.

In het college Moleculaire Genetica komen de volgende onderwerpen aan bod: structuur van het erfelijk materiaal, DNA replicatie, mutatie, transpositie, DNA schade en reparatie, transcriptie van DNA in RNA en translatie van RNA in eiwit, regulatie van genexpressie in prokaryoten en eukaryoten, recombinant DNA, vectoren, kloneren, moleculair biologische technieken voor genotypering of detectie van genexpressie, DNA sequencing en genomen, genetische modificatie, transgene planten en dieren, (therapeutisch) klonen.

In het practicum wordt kennis gemaakt met de basistechnieken van moleculaire biologie. Er wordt een stukje DNA gekloneerd in een vector om een recombinant DNA-molecuul in een bacterie te maken. Tijdens het practicum wordt veel aandacht besteed aan leren bijhouden van een labjournaal en het interpreteren en verwerken van experimentele resultaten.

Leerdoelen

Doelstellingen: Het verkrijgen van kennis en inzicht in overervingspatronen en het dynamische gedrag en de kwetsbaarheid van het erfelijk materiaal, de basis van genexpressie en de mogelijkheden om het erfelijk materiaal naar believen te veranderen.

Eindtermen:
De student heeft basis kennis verworven over overerving van erfelijke kenmerken, de structuur van chromosomen, genen en hun expressie, over recombinant DNA, moleculair biologische methoden, en toepassing van genetische modificatie.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges en practica van Basispracticum 1. Jullie nemen niet deel aan de practica m.b.t. klassieke genetica. Je wordt verzocht deze stof goed zelfstandig te bestuderen o.a. via Mastering Biology oefening, zie de files op Brightspace in de module Basispracticum 1.

Toetsing en weging

Toets klassieke genetica: Er is een online multiple choice toets (t MG, afgenomen in het USC) voor collegestof van de klassieke genetica.

Moleculaire genetica: Aan het eind van BLOK 1 is er een schriftelijk tentamen (T MG) over de overige onderwerpen van de collegestof en de corresponderende stof die besproken is tijdens het basispracticum.

Practicum moleculaire technieken: De beoordeling van het practicum is gebaseerd op de voorbereiding (incl. voorbereidingsvragen), uitvoering, uitwerking (met name het labjournaal), en communicatie.

De cijferopbouw MG: 3/10 toets MG + 5/10 tentamen MG + 2/10 practicum.

Voor toets en tentamen moet minimaal een 5,0 worden behaald. Het eindcijfer moet minimaal een 5,5 (afgerond naar boven 6,0) zijn.

Literatuurlijst

  • Biology, A Global Approach 12th edition, Neil A. Campbell, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky and Jane B. Reece (2021) ISBN 9781292341637, inclusief ‘Mastering Biology’ oefeningen (Nb: papier met toegangscode goed bewaren).

  • Powerpoint presentaties (Brightspace)

  • Online practicuminstructies via LabBuddy (https://bio-lei.labbuddy.net)

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coordinator: Prof. dr. R. Offringa
Email: r.offringa@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Opnames en powerpoint files van de colleges worden op Brightspace geplaatst. Q&A forum over de collegestof via Brightspace